Tidligere aktiviteter

Nedenstående aktiviteter er nedlagt.

Sandved børne og ungdomsklub

Sandved børne og ungdomsklub, i daglig tale kaldet SBUK.

Bordtennis

Fra åbnings aftenen af SBUK, hvor der stod bordtennis på programmet. Bordtennis forblev en yndet aktivitet, i sbuk.

SBUK er pt sat på stand by. Årsagen er absolut ikke manglende lyst eller behov, men primært et spørgsmål om manglende kvalificerede frivillige ledere og hjælpere.

SBUK blev stiftet i 2007, som en del af SEBF, for børn og unge på 3 til og med 8 klassetrin. Der blev afholdt klubaftner en gang pr uge fra kl 18,30 til 21,00. Den forbelv aktiv til og med foråret 2010.

Det var forskellige aktiviteter der blev tilbudt, bl.a. bordtennis, dart, wii, og i sommer halvåret også mulighed for at gå på den lokale legeplads for at lave snobrød, spille fodbold, rundbold etc

SBUK’s blev drevet udelukkende ved frivilligt arbejde af lokale voksne, som havde meldt sig, af interesse for at egnens børn og unge kunne få endnu et sundt fritids tilbud i Sandved.

SEBF har overordnede regler for SBUK’s daglige virke, og de omfatter bl.a. flg:
-SEBF bestyrelse er overordnet ansvarlig for ungdomsklubben SBUK,
-pædagogisk ansvarlig og supervisor for SBUK er SEBF formand,
-alle der arbejder frivilligt i SBUK skal have ”ren” børne attest,
-alle SBUK arrangementer er røg og alkohol frie,
-alle børn og unge er velkommen i SBUK, men det er ikke velkomment at moppe eller slås, og vi stopper både det og den som gør det.
-SBUK finansieres primært via bruger betaling og suppleres med sponsorater.

Hidtil har vi fået støtte fra Fuglebjerg borger råd, Skælskør bank, Næstved kommune, Kenneths auto lak

Det er SBUK’ daværende rollespillere der modtager et sponsorat fra Skælskør bank.

Billedet er er ikke afsløringen af et væbnet røveri. Det er SBUK’ daværende rollespillere der modtager et sponsorat fra Skælskør bank.

Borgerhuset

Aftaler vedr. brug af SEBF Borgehus:

Først og fremmest en varm tak til Sandved Hotel ved Nicho Lichti, for en god aftale omkring brug af dele af hotellet som rammen om SEBF’ Borgerhus.

SEBF har allerede taget Borgerhuset i brug til medlems aktiviteter som julemarked, SBRÆL (Line dance) og SBUK klub aftener, og der er kommet flere gode ideer til hvad SEBF kan arrangere i Borgerhuset derudover.

Sandved Hotel og SEBF har i flere år samarbejdet om det årlige julemarked.

Julemarked

På billedet fra 2008 er et par lokale borgere ved at klargøre deres boder, til eftermiddagens ryk ind af borgere i alle aldre.

Så det er både med glæde og forventning at vi i bestyrelsen er gået i gang med at planlægge efterårets aktiviteter i borgerhuset.

Programmet vil senere blive præsenteret både i Sandveds Borgerskab ved købmandsgården og på hjemmesiden her.

For jer som ønsker at deltage i huset aktiviteter, eller selv har i tankerne at planlægge et arrangement, i samarbejde med SEBF bestyrelse, så er der følgende regler og aftaler for brug af borgerhuset:

– Borgerhuset er den store sal, med bar, scene, og de borde og stole som findes i lokalerne, samt gårdhaven, entre og toiletter.

– Lokalerne er godkendt til arrangementer for op til 149 personer, jvf aftale med Næstved brand og redning.

– Brand materiel og førstehjælp udstyr er er tilstede, og må selvfølgelig benyttes i nødvendigt omfang, men skal derudover forblive på de pladser hvor det er opsat.

– Rygning er kun tilladt i gårdhaven, og det forventes selvfølgeligt at det ophængte askebæger benyttes.

– Leje af Borgerhuset kan foregå ved henvendelse til SEBF formand.

– Lokale leje forud betales ved lokale reservation. Forudbetaling for tilbagevendende arrangementer sker for op til 1 kvartal af gangen, efter aftale med næstformand eller formand.

– Depositum for lån af nøgle forudbetales også ved lokale reservation.

– Rengøring og oprydning skal foretages af den arrangements ansvarlige, ved afslutningen af hvert arrangement. Det betyder at der efter hvert arrangement skal tørres borde af, stoles op, tømmes skralde spande, fejes gulve, rengøres toiletter og håndvaske, tømmes toilet spande. Derudover skal der tjekkes at vandet er lukket, radiatorerne er slukket, lyset er slukket og at alle døre og vinduer lukket og låst. Nøglen afleveres til næstformand eller formand, når lokalet forlades efter endt arrangement.

– Pris for leje pr arrangement, rengøring m.m. aftales med formand.

– at man- fredage aftner primært er til arrangementer med foredrag, debat, spisning, underholdning etc.

– at SEBF udvalg primært benytter tirs-ons- torsdage aftener til tilbagevendende medlems aktiviteter,

– at ved arrangementer med spisning leveres maden af Sandved Hotel og ved arrangementer med offentlig adgang leverer Sandved Hotel drikkevarer. Begge dele på vilkår jvf aftale med SEBF.

– Leje aftaler inddeles i følgende typer:

– medlems arrangementer, som er forbeholdt medlemmer af Sandved Egnens Borger Forening,

-offentlige arrangementer, hvori der er adgang for alle

– hverdags arrangementer i følgende tidsrum:

– formiddags arrangementer i tidsrummet fra kl 9 til 12

– eftermiddags arrangementer i tidsrummet fra kl 13 til 16

– tidlig aften arrangementer i tidsrummet fra kl 17 til 19,30

– sen aften arrangementer i tidsrummet fra kl 20 til 22 (fredag dog til kl 00,30)

– weekend arrangementer i følgende tidsrum:

– samme som hverdage eller

– heldags arrangement i tidsrummet fra kl 8 til 16

– helaftens arrangement i tidsrummet fra kl 17 til 00,30 (søndag dog til kl 22,30)

SEBF takker følgende sponsorer og samarbejds partnere for støtte til opstart af SEBF Borgerhus:

– Sandved Hotel, for aftaler om brug af lokaler og inventar

– Næstved Kommune, for tilskud på kr 25000,- til hjælp til opstart

– Tuborg’s grønne Fond, for tilskud på kr 15000,- til køb af karaoke anlæg

– Arløse dag og værkstedsskole for tilskud til indkøb af bord- bænke sæt til gårdhaven