Fodsporet – Tidl. Stiråd

Der var fornemt besøg på Sandved egnen, da lokal jern banen mellem Næstved og Slagelse skiftede status til natursti.

Fodsporet
Fodsporet

Ministrene Troels Lund Poulsen og Lars Barfoed, stod i spidsen. Fra kommunal side deltog Borgmester Lis Tribler for Slagelse og Viceborgmester Søren Dysted fra Næstved. Naturstyrelsens var repræsenteret ved Claus Jespersen.

Derudover var en række organisationer og foreninger mødt op. Nogen med forventningens glæde til en kommende natur sti, og andre i skuffelse over at sidste mulighed for at benytte veteran banen nu var definitivt forbi.

Fælles for alle var, en holdning til Nordea fonden og de 36 mill. Kr som derfra var doneret, til anlæg af Fodsporet.

SEBF har deltaget i stiråds arbejdet, udfra en holdning om at beslutningen om banens fremtid og etablering af en natursti, begge var truffet på højeste plan og derfor var udenfor SEBF rækkevidde at ændre på. Både denne holdning og beslutningen om bane strækningens fremtidige formål, har der været stærkt delte meninger om på Sandved egnen.

Sebf har arbejdet i sti rådet, med udgangspunkt i at sikre mest mulig lokal indflydelse på hvilke faciliteter Naturstyrelsen etablerede langs Fodsporet på Sandved egnen, og udfra hvordan SEBF gerne ser Sandved egnen udvikle sig i årene som kommer.

Efter Fodsporet er indviet, er Sandved stiråd nedlagt, og dets funktion er nu hjemhørende i SEBF. Sandved

Fodsporet
Fodsporet