Mødesteder

Der er en masse steder, hvor man kan mødes her i området.

Forsamlingshuse

Forsamlingshuset Enigheden
Skælskør Landevej 20, Tornemark, 4262 Sandved


Kvislemark forsamlingshus
Kvislemarkvej 17, Kvislemark, 4262 Sandved


Fuglebjerg forsamlingshus
Lundevej 8, 4250 Fuglebjerg


Sneslev forsamlingshus
Grængebjergvej 4, Sneslev, 4250 Fuglebjerg


Vinstrup Forsamlingshus
Tystrupvej 24, Vinstrup, 4250 Fuglebjerg


Kulturladen
Korsørvej 2, 4250 Fuglebjerg


Spisesteder

Sandved Pizza og Grillbar
Langgade 50, 4262 Sandved


Fuglebjerg Pizza
Indre Krummerupvej 2, 4250 Fuglebjerg


Landevejsgrillen
Trekanten 2, 4250 Fuglebjerg


Sportshaller

Grønbrohallen
Grønbrovej 1, 4262 Sandved


Fuglebjerg hallen
Byagervej 2, 4250 Fuglebjerg


Kirker

Fyrendal Kirke
Tornemark, Fyrendalvej 16, 4262 Sandved


Kvislemark Kirke
Kvislemarkvej 10A, Kvislemark, 4262 Sandved


Førslev Kirke
Førslevvej 33A, 4250 Fuglebjerg


Hårslev Kirke
Hårslev, Hårslevvej 27A, 4262 Sandved


Krummerup Kirke
Krummerup, Krummerupvej 42A, 4250 Fuglebjerg


Ting Jellinge Kirke
Skælskørvej 114B, Ting Jellinge, 4261 Dalmose


Fuglebjerg Kirke
Næstvedvej 2, 4250 Fuglebjerg


Tystrup Kirke
Bakkegårdsvej 2A, Tystrup, 4250 Fuglebjerg


Haldagerlille Kirke
Haldagerlillevej 7, 4250 Fuglebjerg


Andet

Mødestedet i Sandved
Jernbanevej 2, 4262 Sandved


Fuglebjerg Multipark og Multihus
Byagervej 4, 4250 Fuglebjerg


Fuglebjerg bibliotek
Byagervej 1, 4250 Fuglebjerg


Café Fuglen
Byagervej 17, 4250 Fuglebjerg