Landet Mellem Byerne

Landsbyklyngen “Landet mellem byerne”

Har pr. 13. januar 2024, besluttet at nedlægge sig selv. Men hvad var landsbyklyngen for en størrelse? Nedenstående tekst, stammer fra den tidligere hjemmeside, for klyngen.


I området Fuglebjerg, Sandved/Tornemark og omegn i den vestlige del af Næstved Kommune, står borgerne nu sammen og etablerer en landsbyklynge. De kalder klyngen Landet mellem byerne, fordi den er placeret midt mellem byerne Næstved, Slagelse, Sorø, Skælskør og Ringsted.

Den centrale beliggenhed ift. hovedbyerne betragter de som et stort plus for potentiel tiltrækning af nye tilflyttere, der ønsker at bo på landet og tage del i de mange fællesskaber og aktiviteter, der foregår der, men samtidig med nærheden til en af de større hovedbyer. Omkring det nye klyngesamarbejde siger de bl.a. i ansøgningen:

Landet mellem byerne vil arbejde med at blive et område, der tør markere sig – og tør skabe forandringer gennem handlinger. Der skal udvikles en stærk klyngeidentitet – med respekt for det enkelte sted og dets potentialer, kvaliteter og særegne identitet. Det handler om at tale hinanden op – bruge landsbyernes styrker og potentialer og derigennem skabe en overordnet vision, som klyngens medborgere kan spejle sig i – som individ, som familie, som forening, som virksomhed, som institution, som landsby og ikke mindst som klynge.”

I klyngen skal ønsker de at arbejde med natur- og landskabsformidling, da der er mange unikke steder i området, som skal sættes i scene. Særligt ligger der et stort potentiale i at skabe en oplevelsesrute gennem klyngen, som både sætter fokus på natur og kulturarv, men som samtidigt derigennem implicit fungerer som et led i en bosætningsstrategi.

Kort over området

Oversigtskort over Landsbyklyngens område

Beskrivelse

Landet Mellem Byerne er et område med en helt fantastisk natur.

Den nordøstligste del af Landet mellem byerne grænser op til Tystrup-Bavelse søerne. Hele landskabet omkring søerne er fredet og udpeget til naturpark. Langs Tystrup sø findes en række udsigtspunkter med små parkeringspladser, og i området er Hørhaven Bed & Breakfast og Hørhaven Is opstartet som lokalt initiativ. Ved søerne er der desuden både mulighed for lystfiskeri og kano- og kajaksejlads.

I den nordlige del af klyngen ligger Kastrup Storskov og Dyrehave/Borup Ris skovene, endvidere som store naturskønne områder, hvor der tidligere har været fundet spor af middelalderlandsbyen Borupris.

Hertil findes en række andre rekreative områder i klyngen: I klyngens sydligste område ligger Kristiansholms plantage med en lille, primitiv lejrplads med bålplads, shelter og toiletter, som frit kan benyttes. Lidt vest herfra ligger Bisserup Havn. Havnen ligger uden for klyngeområdet, men opfattes af flere borgere som et centralt mødested, når man bor i klyngen. Ved Sandved/Tornemark ligger desuden Fyrendal Skov, der strækker sig helt ned til kysten ved Bisserup. Margueritruten går næsten direkte igennem klyngen og kommer igennem flere af de mindre byer på vejen, og Sjællands længst sammenhængende natursti Fodsporet går gennem en del af området. Langs Fodsporet er der inden for klyngens område en naturlegeplads, hundeskov og parkeringsmulighed ved Sandved samt shelters ved Hårslev. Fodsporet løber desuden igennem Lergraven/Mølleåhaven, der fungerer som rekreativt fællesområde og samlingssted for beboerne fra de nærtliggende landsbyer.

Kløverstier

Kløverstier er et landsdækkende koncept for afmærkede, opmålte stiruter i byer og bynære områder. En Kløversti består af fire ruter med forskellige længder fra 2½ til over 10 km.

Kløverstien i Fuglebjerg er etableret i et samarbejde mellem Lokalrådet for Næstved Vestegn, Fuglebjerg Bylaug og Næstved Kommune.

En aktiv borgergruppe har planlagt ruterne, fastlagt 28 interessepunkter, med spændende historier fra lokalområdet, etableret stolper og fastgjort skilte. Historier og billeder kan ses på Endomondo.

Finansiering er henholdsvis fra Næstved Kommunes Grøn Planmidler og fra Friluftsrådet.

Kløverstikonceptet er udviklet i et samarbejde mellem Friluftsrådet, Nordea-fonden m.fl.

Link til folder: Kløversti folder Fuglebjerg