Bestyrelse

Formand: Terkel Hansen (Sandved)
formand@lokalraad4262.dk

Næstformand: Lena Frimann (Sandved)
naestformand@lokalraad4262.dk

Kasserer: Hanne Larsen (Sandved)
kasserer@lokalraad4262.dk

Sekretær: Hanne Larsen (Sandved)

Christina Rasmussen (Sandved)

Stina Hansen (Sandved)

Kim Larsen Lutzen (Arløse)

Sven Eiler Kristensen (suppleant) (Tornemark)