Sandved

Landsbyen der er rammen om ca. 400 husstandes hverdag. I Sandved har vi hvad der er behov for, hvis du vil bo på landet, og samtidig have adgang til byen i Sjællands største kommune Næstved. Vi har dagplejere, dag- institutioner, sfo og skole, købmandsgården og off. transport. Vi har et udviklet sti system, med adgang til skole, skov, strand og handelsbyer. Sandved egnen har desuden et varieret udbud af fritids og forenings aktiviteter, i blandt disse foreninger er SEBF – Sandved Egnens Borger Forening.

Foreningens formål er at medvirke til at skabe sammenhold blandt borgere, foreninger og
erhvervsdrivende, via fælles aktiviteter og arrangementer, til gavn og glæde for lokal samfundets trivsel og udvikling.

Sandved har mere end hundrede års historie og tradition, som vi værner om og er stolte af. Heriblandt er landsbyens købmandsgård. Flagstangen i billedet er udskiftet nogen gange siden dette billede blev taget, men Dannebrog hejses stadig på mærkedagene. Nu foregår det i samarbejde mellem borgerforeningen, købmandsgården og Jernbanevejs aktive borgere.

Jernbanegade i Sandved

Sandved station i Maj 1971. På det tidspunkt havde Sandved været stationsby, siden det første tog kørte på Slagelse-Næstved banen d. 15 maj 1892. Men banen blev nedlagt kort tid efter dette billede blev taget. Byens arkitektur beskrives fortsat som tydeligt præget af Sandveds særkende som tidligere stationsby. På selve skinne arealet er der nu etableret naturstien Fodsporet, og både naturelskere og motionister har fået en trafik sikker og naturskøn asfalt sti til Næstved, Skælskør og Slagelse. SEBF var blandt de aktive fra lokalsamfundet, da der blev dannet stiråd, og lavet forslag til udformningen af de ideer, der bl.a. ligger til grund for den nye legeplads og fitness anlæg, som nu er placeret i forbindelse langs med Fodsporet, på det tidligere stationsareal i Sandved.

Sandved Station

Sandved er natur og kultur når det forenes i landsby hygge og sammenhold. Sammenholdet har bl.a. ført til at flere lokale foreninger nu står sammen om at etablere og udvikle en årlig sommerfest. Sommerfesten foregår på Grønbro medio juni. Sandveds natur er bl.a. den lette adgang til Fyrendal skoven. Broen over Saltø å, er resultatet af et samarbejde mellem skov ejer og borgerforening, som sikrer byens borgere og besøgende den lette adgang til de lokale skove, med tilhørende sti system helt til Christiansholm plantage, med dens sheltere og nærliggende Bisserup strand.

Broen til skoven

Generationer af Sandveds indbyggere har valgt SEBF som samlingssted, for borgere der vil vedligeholde landsbyens værdier, og skabe nye aktiviteter på egnen. I 2008 tog SEBF og Tornemark bylaug initiativ til dannelsen af Lokalrådet for 4262 egnen, således at egnens borgere og foreninger nu har et politisk godkendt organ, der kan varetage lokalsamfundets interesser overfor myndigheder, politikere, interesse grupper etc.

Madsen og Helle Lichti. De to tidligere borgerforenings formænd, skåler i den særlige 4747 øl, på at kampen for det selvstændige postnummer 4747 netop er vundet (Mere om det på en af undersiderne). På det tidspunkt var foreningens navn Sandved Handels Håndværker og Borger Forening, hvilket den hed indtil 2008 hvor erhvervs delen blev fusioneret med Fuglebjerg erhvervs forening til den nuværende Næstved Vest erhvervs forening. I hvis bestyrelse der nu sidder virksomhedsledere og erhvervsdrivende fra Sandved, som dermed medvirker til at Sandveds erhvervs interesser høres når der træffes beslutninger om erhvervs udvikling i Næstved kommune.

Kampen for postnummeret

Moderne mødre. At forældre hellere ser deres børn friske og frejdige, end flade og færdige, ved de fleste. I 2008 erfarede borgmesteren desuden at mødrene i Sandved også står sammen om børnenes tryghed og trivsel. Det betød at Borgerforeningen og viceborgmesteren indledte det samarbejde, som sikrede at Sandved egnens skole børn bevarede muligheden for at komme trygt og trafik sikkert i skole via off. trafik.

Aktive forældre

SEBF var i 2012 bl.a. med i flg. aktiviteter og arrangementer:
Bankospil på hotellet, blomsterkummer ved købmandsgården, Juletræ ved købmandsgården, borde-bænke sæt på grønne områder, bro over Saltø å, legepladsen på Smedevænget, flag hejsning ved købmandsgården, Fodsporet, julemarked, sommerfest i Sandved.

Sandveds skole og idræts anlæg ligger i udkanten af landsbyen, men står lokal samfundets hjerte nær. Den lokale idrætsforening og skole bestyrelse har gennem årene, været garant for en solid og stabil aktør i udformningen af vores nuværende lokal samfund på Sandved egnen. Således er Grønbro hallen, skolens legeplads og helt nye multi bane blandt resultaterne af lokale ildsjæles vedvarende og frivillige indsats.

Grønbroskolen og Grønbrohallen

Børn og unge i Sandved har flere steder at mødes. Legepladsen på Smedevænget er et af dem. Pladsen blev i 2007 ombygget af borgere og kommune for off. midler, efter henvendelse fra borgerforeningen, som også deltager i vedligeholdelsen af legepladsen.

Andre steder har SEBF og grundejere sammen opsat borde-bænke sæt til off. brug for de som ønsker det. De blev senest fornyet af Lokalråd 4262 i 2023, hvor der blev opsat en ny bænk på Smedevænget, en ny bænk ved købmanden og nu i 2024, arbejdes der på en bænk mere ved fodsporet.

Ældre billede af legepladsen i Sandved

1400 hænder og 700 hjerter har vi ca. på Sandved egnen. Så i fællesskab har vi de evner og den energi, der skal til for at vedligeholde vores værdier, og skabe den udvikling, der sikrer at Sandved egnen og vores landsby samfund er i fortsat vækst.

Vil du være en del af Sandved Egnens Borger Forening er du velkommen. Du kan læse mere om SEBF aktiviteter, og på Facebook gruppen Sandved Egnens Borger Forening, omtales der hvor og hvordan foreningens aktuelle arrangementer foregår. Du er også velkommen at kontakte borger foreningens bestyrelse.

4262 Sandved på et kort