Legepladsen

Legepladsen historie dateres tilbage til 70’erne, eller dengang Frk. Vibeke Madsen var ca. 9 år gammel. Det siges at hun egenhændigt forfattede en skrivelse til daværende Fuglebjerg kommunes borgmester, med spørgsmålet: ”om vi børn i Sandved dog ikke nok må få vores egen legeplads”

Ansøgning om legeplads

Således skulle det være gået til, at byens tidligere boldbaner fik status af en kommunalt ejet legeplads.

Legepladsen har siden været genstand for mange planer fra både lokale borgere og kommune.

Dags dato er fakta at pladsen jvf lokal planen har status af bypark, med en bebyggelses grad på 0 %. Hvilket vi i SEBF både er stolte og taknemmelige over, idet vi selv har forfattet en ansøgning derom.

SEBF og Næstved kommune indledte i 2007 et samarbejde om at udvikle og vedligeholde legepladsen, ud fra den holdning at den skal have aktivitets muligheder for alle generationer.

Til dette formål bevilgede kommunen 150000,- til materiale indkøb, og indgik en samarbejds aftale med SEBF som betyder at kommunen forestår tilsyn af redskaberne, og vedligeholdelse af de grønne arealer, og at SEBF forestår vedligeholdelse af redskaber, samt har ret til at opstille nye redskaber, efter nærmere aftale.

SEBF havde i perioden 2007-211 legepladsen som centrum for vores årlige sommerfest.

Overskuddet fra disse fester blev afsat til vedligeholdelse og indkøb af nye redskaber, udfra bestyrelsens vurdering. (i 2012 holdes sommerfesten på Grønbro).Der bl.a. i foråret 2011 sat nye redskaber op, særligt egnet til de mindre børn.

Vedligeholdelse og reparation, foregår 1 til 2 gange årligt på pladsen, og i hverdagen er vi en gruppe voksne der har påtaget os at holde opsyn, med pladsen.

På billederne er der et udvalg af hvad vi har hygget os med, i forbindelse med sommer fester på legepladsen.

Legeplads
Legeplads
legeplads
Legeplads

Sjov og hygge på de nye redskaber, som beviste at de kan holde til at blive brugt. Det forventes de at kunne længe endnu, idet Næstved kommune har samarbejd med virksomheden Legepladseftersynet, som min. 1 gang årligt foretager et grundigt eftersyn af alle legepladsens redskaber. Hvorefter SEBF bestyrelsesmedlem står for at iværksætte reparation og udskiftning, i samarbejde med hjælpsomme lokale borgere.

At gennemføre sommerfesterne på legepladsen, har kun været muligt for SEBF, via hjælp og støtte fra lokale virksomheder og foreninger. STIF låner os bl.a teltet, og vi har fået sponsorater fra Nordea fonden og Lokal forsikring, og Næstved kommune har finansieret underholdning som Næssi og Ulla Abdullas coco bongo band.

At gennemføre sommerfesterne, har kun været muligt for SEBF, fordi der har været den store opbakning fra byens borgere og deres velvilje til at yde en stor indsats for fællesskabet og via den hjælp og støtte fra lokale virksomheder og foreninger.

STIF låner os bl.a teltet, og vi har fået sponsorater fra Nordea fonden og Lokal forsikring, og Næstved kommune har finanseret underholdning som Næssi og Ulla Abdullas coco bongo band.