SEBF’s Historie

SEBF – Sandved Egnens Borger Forening, siges at være omkring 100 år, men desværre er dens arkiver meget mangelfulde. Dette håber  vi med tiden at kunne rekonstruere, så vi kan medvirke til at genskabe foreningens historie. Afsnittet foreningens historie opdeles indledningsvis i afsnit der benævnes med de forskellige formænds navne:

Har du billeder/avis udklip/forenings blade/etc, som du mener kan medvirke til at gøre afsnittet mere komplet eller interessant er du velkommen til at orientere Borgerforeningen.  Så vil det blive kopieret/scannet og leveret tilbage igen, når det er lagt ind på hjemmesiden.

– 2012-2023: Christina Rasmussen
– 2006-2012: Søren D. Andersen
– 2006: Kurt Falk
– Thor Nørregård
– 2001-: Ib Hansen
– Niels Thordal
– John Dedenroth
– Kim Bøgh
– Carsten Holberg
– 1987-1989: Helle Lichti
– 1984-1987: B.P. Madsen

Det er foreningens formål virke for sammenhold og udvikling, blandt Sandved egens borgere, erhvervs drivende og foreninger, via fælles aktiviteter og arrangementer, igennem et upolitisk virke, primært i Sandved by og omegn.

Ledelse / Organisation

Foreningen har ændret sine aktiviteter væsentligt i perioden 2006 til 2010 og frem. I denne periode var SEBF en væsentlig aktør bl.a. i dannelsen af lokalrådet for 4262 egnen, samt fusionen af erhvervs foreningerne i Sandved og Fuglebjerg, til den nuværende Næstved Vest. Efter dannelsen af disse har SEBF valgt atter at fokusere primært på at afholde sociale og kulturelle aktiviteter. Foreningens nuværende ledelse bakker fortsat aktivt op om andre lokale tiltag der medvirker til gavn for sammenhold og udvikling på Sandved egnen.

SEBF højeste myndighed er general forsamlingen, som vælger dens bestyrelse, blandt hvem denne selv vælger en formand og kasserer efter general forsamlingen.

Foreningen tegnes af formanden og en til, med ansvar overfor både bestyrelse og general forsamling.

Sandved egens borger forening er nedlagt i 2023