Kontingent

Kontingent betales 1 gang årligt, og som udgangspunkt senest 15 Februar.

Medlemskabets pris er uændret gennem de senere år. Den lave pris er fastholdt mhp at bidrage til at borgerforeningen fortsat opleves åben for alle, der har interesse i et medlemskab.

Henvendelse vedr. kontingent indbetaling hos kasserer: Hanne Larsen på Langgade 27.

Kontingent kr. 150,00 løbet for et kalenderår 1/1 – 31/12

Konto: 6150 – 0001816609