Lokale Udviklingsplaner

Lokalområde 4262

 

Fremtiden er vores – den udnytter vi !

 

 

Vi vil være synlige J


Forord:


Hvad og hvorfor har vi sat gang i denne proces !

 

Den gode fortælling fra lokalområdet som fortælles af lokalrådet !

Befolkningsanalyse:

 

Her skal leveres nogle tal – uden at det bliver for langt og trægt !

 

Næstved Kommune leverer disse tal !


 

Baggrunden

 

Tirsdag den 4. Februar 2014 mødte en gruppe aktive borgere op for at være med til at præge fremtiden for Lokalråd 4262´ område. Lokalråd 4262 dækker områderne:

 

·         Arløse

·         Sandved

·        Kvislemark

·         Tornemark

·         Nyrup

·         Skafterup

·         Bendslev

·         Hårslev

 

Desværre var der på mødet ikke repræsentanter for de 2 sidstnævnte områder. De har dog efterfølgende leveret input til udviklingsplanen (Håber vi !!! – kommentar Karsten Gram).

 

De deltagende definerede hvad de var stolte af i deres respektive områder:

 

Arløse

Arløse har en god landsbyfortid med en historisk ødekirke, der i dag dog er nedlagt. Området har Førslev Gods samt masser af gårde og har haft mølledrift. I nyere tid er lergraven blevet til fællesområde.

 

I nyere tid kan vi prale af at vores lille by har haft vokseværk ! Antallet af boliger er steget fra 24 til 41.

 

Vi har ingen gamle tomme huse, et godt landsbylaug og Mølleåhaven som rekreativt område.

 

Sandved

I Sandved er vi i centrum for Ringsted, Sorø, Skælskør, Slagelse og Næstved !

 

Vi har ”næsten” alt ! Der er et rigt foreningsliv, en god lokalopbakning, en stor arbejdsplads og flere mindre erhvervsdrivende. Vi har en fornuftig offentlig transport, en købmand samt gode selskabslokaler.

 

Vi er attraktive da vi har en gode institutioner og skole, gode sportsfaciliteter, spejdere samt en god og flot natur, herunder Fodsporet og ikke mindst en ”hundeskov”.

 

Kvislemark

Kvislemark har byggegrunde og en god fælles varmeforsyning.

 

I Kvislemark har vi skole/SFO, to kirker og egen præst. Desuden er vi præget af et aktivt foreningsliv med egen hal og idrætsanlæg samt en velfungerende spejdergruppe.

 

I området har vi Fodsporet, Kvislemark-anlægget og en offentlig legeplads.

 

Tornemark

Tornemark er stolt af sin natur. Vi har mange træer, er tæt på skoven og stranden og har derfor også et rigt dyreliv. Afledt heraf er vi et rigtig godt cykelområde.

 

Vi er tæt på handelsbyer, hvortil man nemt kommer med de gode busforbindelser, men har også egen vores egen slagter.

 

For de mange børnefamilier vi har, er der en god præst, en god skole og hal, lokale legepladser, et godt forsamlingshus og endeligt en god gårdbutik med gode lokale råvarer.

 

Der er et aktivt bylaug i Tornemark.

 

Nyrup

Nyrup ligger så man ikke kommer udenom den, når man bruger Margueritruten.

 

Vi har fred og ro, men er tæt alle faciliteter, herunder skov og strand samt spisesteder.

 

Trods vores størrelse har vi forsamlingshus, massør, arkitekt, brændehandel, cykelværksted/-butik samt en smed.

 

Nyrup har sit gode forsamlingshus og er stolte af vores fælles flagstang.

 

Skafterup

I Skafterup er der fælleskab !

 

Vi er tæt på Bisserup havn, spisesteder og Brugsen og er glade for vores fantastiske natur med masser af dyrehold.

 

I området har vi gårdbutikker, boder samt en velfungerende bylaug/Fællesvirket.

 

Benslev

kasbflbabfuksagbvhu

 

Hårslev

aiuehbfhbfbadfhjabaja

 

Borgerne i Lokalråd 4262 området har defineret følgende for deres område:

 

SWOT

Styrker (S) – interne

Svagheder (W) – interne

·         Der er i alle byer et godt sammenhold og et rigt foreningsliv. Det har skabt fællesskab

·         Der er en stor aldersspredning med forskellig baggrund i befolkningen

·         Vi har kæmpet for den lokale skole

·         Der er tradition for en god kommunikation med kommunen

·         Vores områder er børnevenlige

·         Vi har arbejdspladser !

·         Der er til tider et manglende engagement da man har for lidt tid

·         Ildsjælene slides

·         Byhusene er slidte og kedelige

·         Børnefamilierne bli´r færre

·         En sløj IT- og mobildækning gør at de unge ikke tiltrækkes

·         Billige huse kan tiltrække ressourcesvage personer

·         Bylaugene og foreningerne skal være bedre til at samarbejde

·         Vi kan blive bedre til at byde nytilflyttere velkommen

Muligheder (O) – eksterne

Trusler (T) – eksterne

·         Lokale råvarer kan udnyttes af erhvervslivet

·         Vi har mulighed for at lave flere fællesarrangementer

·         Den gode infrastruktur gør det nemt at bo hos os og arbejde andetsteds.

·         Hele området kan samarbejde

·         Vi må arbejde for en bedre IT- og mobildækning

·         Der er muligheder for lokal udvikling herunder udstykning af byggegrunde

·         Billige huse gør det nemt at flytte hertil

·         Fodsporet kan udnyttes af alle i området

·         Vi skal gøre de lokalvalgte politikkere opmærksomme på os selv

·         Vi skal hjælpes mod ”Landsbyforfald”

·         ”Man kender ikke naboen”

·         Skole-, børnehave-, SFO-lukning

·         Manglende infrastuktur – den kollektive trafik må ikke forringes.

·         Lukning af den lokale købmand/brugs

·         Manglende långivning til boliger fra kreditforeningerne hjælper ikke på tilflytningen

·         Specielt i Nyrup er man hæmmet af skovbyggelinjen

·         De lokale arbejdspladser skal bevares

·         De lokalvalgte politikkere må ikke overse os

Foranstående kommentarer og SWOT-analyse, har dannet grundlag for borgernes fortsatte arbejde med Vision, Strategi og handleplaner:

Strategi/indsatsområder:

 

På borgermødet den 4. Februar 2014 satte deltagerne sig op i helikopterne for at se på, hvad der skal satses på de kommende år.

 

Ud af ”idemylderet” kom nedenstående råliste, opdelt på strategiske indsatsområder:

 

Ide

By

Indsats-område

Borger-priori-tering

Kontakt person

Et fælleshus/-center for salg og præsentation af lokale varer/produkter/ydelser

Skafterup

Iværksætteri

Høj

Flemstofte bygninger til erhverv og iværksætterby

Sandved

Iværksætteri

Høj

Jim Schouw Petersen –
Thomas Linulf

Udnytte de lokale råvarer til f.eks en torvedag

Tornemark

Iværksætteri

Mellem

Bedre muligheder for iværksættere

Alle

Iværksætteri

 

Etablering af en andelskøbmad

Kvislemark

Iværksætteri

 

Lokalt cykelløb for familier osv. med boder i de forskellige landsbyer

Nyrup/ Alle

Iværksætteri/ Bosætning/ Turisme og synliggørelse

Høj

Berit Andersen
berit@absalon.dk

Samlet online markedsføring for området, der dækker både tilflyttere, borgere, turister og virksomheder

Alle

Iværksætteri/ Bosætning/ Turisme og synliggørelse

Mellem

Samlingssted for børn og unge

Kvislemark

Bosætning

Høj

Alternative tilbud til de unge, som ikke er til sport – f.eks en ungdomsklub

Tornemark/ Sandved

Bosætning

Høj

Haludvikling (”Borger-/Kulturhus”)

Sandved

Bosætning

Høj

Fælles byfest  og arrangementer for alle landsbyer i 4262 med henblik op bedre at lære hinanden at kende

Nyrup / Tornemark

Bosætning

Mellem

Social bypedel

Sandved

Bosætning

Mellem

Hal/skole som kultur- og samlingsted for såvel uden- som indendørs aktiviteter

Kvislemark

Bosætning

 

Byudvikling og – forskønnelse langs hovedgaderne m.m.

Kvislemark/ Sandved

Bosætning

 

Blomsterudsmykning

Nyrup

Bosætning

 

Fællespisning

Kvislemark/ Tornemark

Bosætning

 

Etablering af Olle-Kolle

Kvislemark

Bosætning

 

Vidensdeling – lektiehjælp

Tornemark

Bosætning

 

Indførelse af nabohjælp

Nyrup

Bosætning

 

Oprettelse af et knallertværksted

Tornemark

Bosætning

 

Alternative tilbud til de voksne, som ikke er til sport

Tornemark

Bosætning

 

Nedrivningsmidler til forfaldne bygninger

Sandved

Bosætning

 

Velkomstpakke til nye borgere

Sandved

Bosætning

 

Forskønnelse af adgangen til skoven

Sandved

Bosætning

 

Bremmer langs åerne

Sandved

Bosætning

 

Etablering af lokalt ”Bygge A/S”

Sandved

Bosætning

 

På den lange bane ønsker vi os en svømmehal

Sandved

Bosætning

 

Udvikling af Fodsporet

·         Samlingsted

·         Cykelturisme

·         Rideplads

·         Aktiviteter

·         Toiletter

·         Overnatningsmuligheder

Alle

Turisme/ synliggørelse

Høj

Skoven som naturoplevelse

Kvislemark

Turisme/ synliggørelse

 

Bedre IT- og mobildækning – herunder etablering af fiber

Alle

Basale vilkår

Høj

Veje og stier vedligeholdes i et tæt samarbejde med Næstved Kommune

Alle

Basale vilkår

Mellem

Cykelsti fra Sandved til Bisserup

Sandved

Basale vilkår

 For at nå visionen, skal der udarbejdes en strategi for de 4 indsatsområder, der bakker op om visionen og sætter handling på drømmen:

Overordnet handlingsplan:

 

Der sættes handling  bag de strategiske områder og der nedsættes arbejdsgrupper

 

Hver arbejdsgruppe arbejder målrettet med følgende beskrivelse af deres emne / projekt:

 

  • Baggrund og formål
  • Beskrivelse
  • Aktivitets- og tidsplan
  • Ressourcer og deltagere
  • Kommunikation
  • Budget
  • Finansiering                  

Billeder

Hele planen ”krydres” med billeder fra lokalområdet m.m.