Ny bestyrelse

På vores generalforsamling d. 29 Marts 2022, fik vi sammensat en ny bestyrelse.

Bestyrelsens konstituering er endt ud som følger:

Formand: Terkel Hansen (Sandved)
Næstformand: Lena Frimann (Sandved)
Sekretær: Hanne Larsen (Sandved)
Kasserer: Hanne Larsen (Sandved)
Webmaster: Terkel Hansen (Sandved)
Medlem: Stina Hansen (Sandved)
Medlem: Kim Larsen Lutzen (Arløse)
Suppleant: Sven Eiler Kristensen (Tornemark)
Bilagskontrollant: Georg Andersen (Arløse)

Lokalråd 4262 er lokalområdets stemme i Næstved Kommune.

Ny bestyrelse

På vores generalforsamling d. 4 August 2021, fik vi sammensat en ny bestyrelse.
Bestyrelsens konstituering er endt ud som følger:

Der er 1 nyt ansigt i bestyrelsen. Kim Larsen Lutzen.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Formand: Terkel Hansen (Sandved)
Næstformand: Lena Frimann (Sandved)
Sekretær: Hanne Larsen (Sandved)
Kasserer: Hanne Larsen (Sandved)
Webmaster: Terkel Hansen (Sandved)
Medlem: Stina Hansen (Sandved)
Medlem: Kim Larsen Lutzen (Arløse)
Suppleant: Sven Eiler Kristensen (Tornemark)

Lokalråd 4262 er lokalområdets stemme i Næstved Kommune.

Tornemark Vandværk – Ordinær Generalforsamling

Onsdag d. 9. Juni kl. 19:00 i Grønbro Cafeteria.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes taget op skal være formand i hænde skriftligt inden den 1. juni / formand@tornemarkvand.dk

Vandværket overholder alle gældende grænseværdier og vandets hårdhedsgrad er 12dh.

Alle Covid-19 restriktioner overholdes, og der skal vises Coronapas ved fremmøde.

Bestyrelsen

Generalforsamling 2021 i Lokalråd 4262 udskydes

På baggrund af den igangværende Covid-19 situation med et lukket Danmark, ser vi os nødsaget til at udskyde afholdelsen af vores Generalforsamling i 2021. Under normale omstændigheder skal den afholdes i 1. Kvt. 2021, men vi finder en dato i sommermånederne i stedet.

Med venlig hilsen
Lokalråd 4262

Ny bestyrelse

På vores generalforsamling d. 15 Juli 2020, fik vi sammensat en ny bestyrelse.

Der er 1 nyt ansigt i bestyrelsen. Reno Hansen.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Formand: Terkel Hansen
Næstformand: Lena Frimann
Sekretær: Hanne Larsen
Kasserer: Hanne Larsen
Webmaster: Terkel Hansen
Medlem: Georg Andersen
Medlem: Sven Eiler Kristensen
Medlem: Stina Hansen
Medlem: Reno Hansen

Lokalråd 4262 er lokalområdets stemme i Næstved Kommune.

Generalforsamling 2020 i Lokalråd 4262

Vi indkalder hermed til generalforsamling Onsdag den 15. juli 2020 kl. 19:00 i Grønbrohallens Cafeteria, Grønbrovej 1, 4262 Sandved

Dagsorden ifølge vedtægterne

Mødeindkaldelse i henhold til Lokalrådes vedtægter.
Også opslået på Facebook

Med venlig hilsen
Lokalråd 4262

Beslutning vedr. skolenavne for folkeskolerne

I Lokalråd 4262 havde vi lige som Karrebæk Lokalråd, Tappernøje og Omegn Lokalråd, Næstved Vestegn og Fensmark Lokalråd, håbet at vi kunne få vores lokale skolenavne tilbage igen.

Vores lokale skole i Sandved er bygget som Grønbroskolen i 1997. Men i 2011 hvor Fuglebjerg Skole og Grønbroskolen blev fusioneret, skiftede skolen eller skolerne navn til Borup Ris Skolen. Det blev brugt penge på at ændre skilte, brevpapir osv. hele vejen rundt.

Skolen havde nu fået nyt navn og det varede ind til august 2016, hvor 17 skoler blev til de nuværende 6 skoler. Fuglebjerg Skole og Grønbroskolen fik nyt navn igen. Lille Næstved Skole, afd. Sandved og for Fuglebjerg Skole, blev det Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg. Igen skulle der bruges penge på nye skilte osv. 100.000 – 130.000 kr. kostede det pr. skole.


På baggrund af en henvendelse fra en borger, der ønskede, at navnene på skolernes afdelinger var mere lokalt forankrede, besluttede Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2020 at sende forslaget i høring.

Administrationen indstillede til, at skolernes afdelinger skulle bevarer deres nuværende navne, med begrundelsen at en ændring ville koste ca. 1 million kr. 12 af høringssvarene ønskede ligeså, at skolernes afdelinger bevarede deres nuværende navne. Det var bl.a. Fladså Lokalråd samt skoleafdelinger. Så med baggrund i det, besluttede Børne- og Skoleudvalget den 8. juni, at godkende administrationens indstilling. Høringssvar kan læses via overstående link.

Grønbroskolen

Velkommen til møde om Bredbåndspuljen 2019

Til boligejere i Næstved Kommune med lav internethastighed

Energistyrelsen har igen i år oprettet en bredbåndspulje, som sammenslutninger af borgere og virksomheder kan søge.

Hvis din bolig har lav internethastighed, det vil sige lavere end 10 Mbit/s download og 2Mbit/s upload, kan du komme i betragtning til puljen.

Den nationale bredbåndspulje er i år på næsten 100 mio. kr., og Næstved Kommune bidrager ligesom sidste år med 1.000 kr. pr. bolig til opkoblingen.

Det vil vi gerne fortælle mere om til et informationsmøde:
den 2. juli kl. 19.00 -21.00 i Rådmandshaven 20, mødelokale 2, 4700 Næstved

På mødet deltager Bo Lytzen fra Hyllinge Antenneforening og Finn Lindau fra Comflex, der har gode erfaringer med at søge finansiering fra Bredbåndspuljen og opstart på bredbåndsprojekter.

Bo og Finn vil fortælle om, hvordan man bedst griber det an, hvis man gerne vil søge om tilskud fra Bredbåndspuljen, og hvilke krav, Energistyrelsen stiller i forhold til dokumentation, frister, m.v.

Vi byder på en kop kaffe og en lille kage til mødet. Af hensyn til forplejning er der tilmeldingsfrist den 1. juli 2019 på mail til lweid@naestved.dk.