Tornemark Vandværk – Ordinær Generalforsamling

Onsdag d. 9. Juni kl. 19:00 i Grønbro Cafeteria.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes taget op skal være formand i hænde skriftligt inden den 1. juni / formand@tornemarkvand.dk

Vandværket overholder alle gældende grænseværdier og vandets hårdhedsgrad er 12dh.

Alle Covid-19 restriktioner overholdes, og der skal vises Coronapas ved fremmøde.

Bestyrelsen

Generalforsamling 2021 i Lokalråd 4262 udskydes

På baggrund af den igangværende Covid-19 situation med et lukket Danmark, ser vi os nødsaget til at udskyde afholdelsen af vores Generalforsamling i 2021. Under normale omstændigheder skal den afholdes i 1. Kvt. 2021, men vi finder en dato i sommermånederne i stedet.

Med venlig hilsen
Lokalråd 4262

Ny bestyrelse

På vores generalforsamling d. 15 Juli 2020, fik vi sammensat en ny bestyrelse.

Der er 1 nyt ansigt i bestyrelsen. Reno Hansen.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Formand: Terkel Hansen
Næstformand: Lena Frimann
Sekretær: Hanne Larsen
Kasserer: Hanne Larsen
Webmaster: Terkel Hansen
Medlem: Georg Andersen
Medlem: Sven Eiler Kristensen
Medlem: Stina Hansen
Medlem: Reno Hansen

Lokalråd 4262 er lokalområdets stemme i Næstved Kommune.

Generalforsamling 2020 i Lokalråd 4262

Vi indkalder hermed til generalforsamling Onsdag den 15. juli 2020 kl. 19:00 i Grønbrohallens Cafeteria, Grønbrovej 1, 4262 Sandved

Dagsorden ifølge vedtægterne

Mødeindkaldelse i henhold til Lokalrådes vedtægter.
Også opslået på Facebook

Med venlig hilsen
Lokalråd 4262

Velkommen til møde om Bredbåndspuljen 2019

Til boligejere i Næstved Kommune med lav internethastighed

Energistyrelsen har igen i år oprettet en bredbåndspulje, som sammenslutninger af borgere og virksomheder kan søge.

Hvis din bolig har lav internethastighed, det vil sige lavere end 10 Mbit/s download og 2Mbit/s upload, kan du komme i betragtning til puljen.

Den nationale bredbåndspulje er i år på næsten 100 mio. kr., og Næstved Kommune bidrager ligesom sidste år med 1.000 kr. pr. bolig til opkoblingen.

Det vil vi gerne fortælle mere om til et informationsmøde:
den 2. juli kl. 19.00 -21.00 i Rådmandshaven 20, mødelokale 2, 4700 Næstved

På mødet deltager Bo Lytzen fra Hyllinge Antenneforening og Finn Lindau fra Comflex, der har gode erfaringer med at søge finansiering fra Bredbåndspuljen og opstart på bredbåndsprojekter.

Bo og Finn vil fortælle om, hvordan man bedst griber det an, hvis man gerne vil søge om tilskud fra Bredbåndspuljen, og hvilke krav, Energistyrelsen stiller i forhold til dokumentation, frister, m.v.

Vi byder på en kop kaffe og en lille kage til mødet. Af hensyn til forplejning er der tilmeldingsfrist den 1. juli 2019 på mail til lweid@naestved.dk.

Generalforsamling 2019 i Lokalråd 4262

Vi indkalder hermed til generalforsamling Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19:00 i Grønbrohallens Cafeteria, Grønbrovej 1, 4262 Sandved

Dagsorden ifølge vedtægterne

Mødeindkaldelse i henhold til Lokalrådes vedtægter.
Også opslået på Facebook

Med venlig hilsen
Lokalråd 4262

Kom til festlig åbningsceremoni med indvielse

Kom til festlig åbningsceremoni med indvielse af badetrapper søndag den 4. november 2018 kl. 14.00 i Bisserup Havn

Niels Jørgensen, formanden for Landudvikling Slagelse, kommer og klipper den røde snor. Takket være støttekroner fra KVIK-puljen kan vi i foreningen Bisserup Vinterbadere den 4. november 2018 kl. 14.00 indvie vores to nye badetrapper, som er sat i vandet for enden af den ene af Bisserup Sejlklubs bådebroer.
Du er hjertelig velkommen til at deltage i fejringen og eventuelt tage en tur op og ned ad trapperne. Vandet vil sandsynligvis være omkring 10 grader varmt. Efter dukkerten vil der være lidt varmt at drikke i Bisserup Sejlklubs klubhus.
På facebooksiden “Bisserup Vinterbadere” finder du bl.a. et link til filmen “Bisserup Vinterbadere”, som viser visionen om badefaciliteter på Bisserup Havn. Filmen er produceret i samarbejde med Korsør Produktionsskole i januar 2018 med støtte fra LAG-midler. Den næste fase er at etablere sauna og omklædningsfaciliteter!

Med venlig hilsen fra bestyrelsen for Bisserup Vinterbadere

Generalforsamling i Arløse Landsbylaug

Så er det tid for den årlige generalforsamling i Arløse Landsbylaug.
Generalforsamlingen afholdes søndag den 12 august kl.: 15:00
Hindholmvej 10, 4262 Sandved.

Det er blevet lidt senere end normalt, men det har været svært at få sat en dato.
Men også fordi vi gerne ville opdateres på hvordan det står til med vores kommende bredbånd.
Det er nu muligt, i det vi har fået tilsagn fra Comflex (Finn Lindau) der før generalforsamlingen vil gøre os alle klogere på projektet.
Når det er overstået er der generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne
1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning om det forløbne år.
3.Regnskabet fremlægges til godkendelse.
4.Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
5.Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
6.Behandling af indkomne forslag.
7.Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Kom og deltag
Giv dit besyv med, om hvad der er godt ved vores landsby,
og ikke mindst hvad der kunne forbedre vores miljø.
Der sker kun noget hvis vi selv tager initiativ til det.
Om ikke andet så mød op og hils på de andre beboere.