Sandved Egnens Borger Forening

Pr. 1 maj er Sandved Egnens Borger Forening lukket.

Det siges at Sandved Egnens Borger Forening er startet for over 100 år siden, som en Erhvervs og Borgerforening. Måske med forskellige navne, man ved hvem der har været formand fra 1980’erne og frem, altså ca. 40 års historie er fastlagt.

SEBF, som i mange år, har været foreningens forkortelse har stået for mange ting. Broen over Saltø å, Bord-bænke sæt i Sandved, Legepladsen, Blomsterkummerne i Sandved, Sommerfest, Julemarked, Juletræ m.v. SEBF var også med i stirådsarbejdet, der handlede om at få skabt fodsporet, på den gamle togbane.

SEBF stod også i nogle år for børne og ungdomsklub i Sandved, et Borgerhus på hotellet og har også hjulpet til ved en masse lokale arrangementer.

Tordenskjolds soldater er blevet trætte og har nu lukket foreningen.

Lokalråd 4262 prøver at videreføre nogle af elementerne

SEBF havde en række frivillige udvalg, som vi i lokalrådet byder velkommen.

Broudvalget
Står for ud- og indtagelse af broen samt vedligeholdelse.
så alle via Sandved, kan gå en tur i skoven.
Kontaktperson: Lena Frimann og Vibeke Fongyllen

Legepladsudvalget (Afventer)

Står for udvikling og vedligeholdelse af legepladsen i Sandved.
så alle børn kan lege og underholdes midt i byen.
Kontaktperson: Vibeke Fongyllen

Festudvalget (Var det noget for dig?)

Et festudvalg findes pt. ikke. Men et festudvalg kunne være med ind over det årlige juletræsarrangement ved Sandved købmandsgård. Evt. en genoplivning af fællesspisninger og den årlige julefrokost. Hjælpe til f.eks. Fastelavn og Skt. Hans. En hver festlig anledning, der kan gøre vores område sjovere. Sommerfester, Halfester m.v.

Ny bestyrelse

På vores generalforsamling d. 22 Marts 2023, fik vi sammensat en ny bestyrelse.

Bestyrelsens konstituering er endt ud som følger:

Formand: Terkel Hansen (Sandved)
Næstformand: Lena Frimann (Sandved)
Sekretær: Hanne Larsen (Sandved)
Kasserer: Hanne Larsen (Sandved)
Webmaster: Terkel Hansen (Sandved)

Medlem: Stina Hansen (Sandved)
Medlem: Christina Rasmussen (Sandved)
Medlem: Kim Larsen Lutzen (Arløse)

Suppleant: Sven Eiler Kristensen (Tornemark)

Bilagskontrollant: Georg Andersen (Arløse)

Lokalråd 4262 er lokalområdets stemme i Næstved Kommune.

Ny bestyrelse

På vores generalforsamling d. 29 Marts 2022, fik vi sammensat en ny bestyrelse.

Bestyrelsens konstituering er endt ud som følger:

Formand: Terkel Hansen (Sandved)
Næstformand: Lena Frimann (Sandved)
Sekretær: Hanne Larsen (Sandved)
Kasserer: Hanne Larsen (Sandved)
Webmaster: Terkel Hansen (Sandved)
Medlem: Stina Hansen (Sandved)
Medlem: Kim Larsen Lutzen (Arløse)
Suppleant: Sven Eiler Kristensen (Tornemark)
Bilagskontrollant: Georg Andersen (Arløse)

Lokalråd 4262 er lokalområdets stemme i Næstved Kommune.

Ny bestyrelse

På vores generalforsamling d. 4 August 2021, fik vi sammensat en ny bestyrelse.
Bestyrelsens konstituering er endt ud som følger:

Der er 1 nyt ansigt i bestyrelsen. Kim Larsen Lutzen.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Formand: Terkel Hansen (Sandved)
Næstformand: Lena Frimann (Sandved)
Sekretær: Hanne Larsen (Sandved)
Kasserer: Hanne Larsen (Sandved)
Webmaster: Terkel Hansen (Sandved)
Medlem: Stina Hansen (Sandved)
Medlem: Kim Larsen Lutzen (Arløse)
Suppleant: Sven Eiler Kristensen (Tornemark)

Lokalråd 4262 er lokalområdets stemme i Næstved Kommune.

Ny bestyrelse

På vores generalforsamling d. 15 Juli 2020, fik vi sammensat en ny bestyrelse.

Der er 1 nyt ansigt i bestyrelsen. Reno Hansen.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Formand: Terkel Hansen
Næstformand: Lena Frimann
Sekretær: Hanne Larsen
Kasserer: Hanne Larsen
Webmaster: Terkel Hansen
Medlem: Georg Andersen
Medlem: Sven Eiler Kristensen
Medlem: Stina Hansen
Medlem: Reno Hansen

Lokalråd 4262 er lokalområdets stemme i Næstved Kommune.

Beslutning vedr. skolenavne for folkeskolerne

I Lokalråd 4262 havde vi lige som Karrebæk Lokalråd, Tappernøje og Omegn Lokalråd, Næstved Vestegn og Fensmark Lokalråd, håbet at vi kunne få vores lokale skolenavne tilbage igen.

Vores lokale skole i Sandved er bygget som Grønbroskolen i 1997. Men i 2011 hvor Fuglebjerg Skole og Grønbroskolen blev fusioneret, skiftede skolen eller skolerne navn til Borup Ris Skolen. Det blev brugt penge på at ændre skilte, brevpapir osv. hele vejen rundt.

Skolen havde nu fået nyt navn og det varede ind til august 2016, hvor 17 skoler blev til de nuværende 6 skoler. Fuglebjerg Skole og Grønbroskolen fik nyt navn igen. Lille Næstved Skole, afd. Sandved og for Fuglebjerg Skole, blev det Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg. Igen skulle der bruges penge på nye skilte osv. 100.000 – 130.000 kr. kostede det pr. skole.


På baggrund af en henvendelse fra en borger, der ønskede, at navnene på skolernes afdelinger var mere lokalt forankrede, besluttede Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2020 at sende forslaget i høring.

Administrationen indstillede til, at skolernes afdelinger skulle bevarer deres nuværende navne, med begrundelsen at en ændring ville koste ca. 1 million kr. 12 af høringssvarene ønskede ligeså, at skolernes afdelinger bevarede deres nuværende navne. Det var bl.a. Fladså Lokalråd samt skoleafdelinger. Så med baggrund i det, besluttede Børne- og Skoleudvalget den 8. juni, at godkende administrationens indstilling. Høringssvar kan læses via overstående link.

Grønbroskolen