Stegt flæsk med persillesovs i Forsamlingshuset Enigheden

Fællesspisning fredag den 9. September 2016 kl. 18:00

Stegt flæsk med persillesovs herefter kaffe og kage.

Pris pr. kuvert:
Voksne 100 kr.
Børn 50 kr.

Tilmelding senest mandag d. 5. September 2016

til Inger Hansen på tlf. 5545 2190 eller 3012 1780

Alle er velkommen!

Bestyrelsen Enigheden Tornemark
Skælskør Landevej 20, 4262 Sandved

Grøn Kirke Festgudstjeneste i Fyrendal Kirke

Menighedsrådet for Kvislemark-Fyrendal-Førslev Pastorat har hermed fornøjelsen at invitere til Grøn Kirke Festgudstjeneste i Fyrendal Kirke

Søndag den 28. august 2016, kl. 10.30,
hvor biskop Peter Fischer-Møller prædiker.

Efter gudstjenesten vil der være reception på den historiske gårdsplads ved Fuirendal Gods,
og som afslutning på dagen planter biskoppen et morbærtræ på Fyrendal Kirkegård.

Med venlig hilsen
og på glædeligt gensyn til en søndag i det grønne!

Anni Jakobsen
fmd. for menighedsrådet

Lena Frimann
fmd. f. Grøn Kirkeudvalg

Af hensyn til det praktiske arrangement skal vi venligst bede om tilmelding til Grøn Kirke reception på
e-mail: annijak@hotmail.com snarest muligt og senest onsdag den 17. august 2016.

Bredbåndspuljen

Mange steder oplever man en elendig bredbåndsforbindelse. Det kan der nu blive gjort noget ved!

Teleforligskredsen og aftalekredsen bag aftalen om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” har den 26. april
indgået en aftale om kriterier for udmøntning af bredbåndspuljen.

Regeringen har indgået en aftale med DF, LA, K, S, SF og R om de kriterier, der skal gælde.

Der afsættes 200 mio. kr. til puljen, der skal sikre, at sammenhængende
områder med boliger, virksomheder eller sommerhuse, der efterspørger bedre dækning, nu kan søge
tilskud til at få løst problemet.

Aftalen fastlægger, at kommuner samt lokale sammenslutninger af borgere og virksomheder kan søge om
tilskud fra puljen. På den måde kan staten, kommuner, teleselskaber og forbrugere sammen finansiere
udrulningen af bredbånd i deres område.

Læs mere om Bredbåndspuljen her

Ny bestyrelse

På vores generalforsamling d. 14 April 2016, fik vi sammensat en ny bestyrelse.

Der er 3 nye ansigter i bestyrelsen. Hanne, Stina og Terkel. Find trådte ud af bestyrelsen og medvirker nu kun som suppleant. Bestyrelsen er nu som følger:

Formand: Sven Eiler Kristensen
Næstformand: Georg Andersen
Sekretær: Inger Kirkemann Petersen
Kasserer: Stina Larsen
Webmaster: Terkel Hansen
Medlem: Hanne Larsen
Medlem: Maria Ovesen

Lokalråd 4262 er lokalområdets stemme i Næstved Kommune.

Hej Bylaug, Borgerforeninger og andre sociale foreninger i postnummer 4262

Er i et Bylaug eller Borgerforening eller noget helt andet i postdistrikt 4262 som har brug for et økonomisk tilskud til et eller flere arrangementer for lokalbefolkningen i 2016?

Så kom med en beskrivelse af jeres ide, så vi kan vurdere om vi kan give tilskud og hvor meget vi kan give, er afhængig af hvor mange forslag vi får.

Vi blander os ikke i hvad i laver, eneste krav er at det skal være af folkelig interesse.

Så skriv til kasserer@lokalraad4262.dk  og fortæl om jeres idé.

Sidste frist er 1/5 2016.

Skafterup og Omegns Vandværk

Skafterup og Omegns Vandværk
afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 23. februar 2016
kl. 19.00 på Sandved Hotel
Jernbanevej 14, 4262 Sandved

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen foreslår at matr. nr. 20Y beliggende på Diegårdvej afhændes.

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
må være bestyrelsen i hænde senest den 16.2.16.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Fra gældsat svineindustri til bæredygtig økologi – hvordan

Offentligt møde mandag 1. februar 2016 kl. 19 – 21.30

Kulturladen, Korsørvej 2, 4250 Fuglebjerg

Fra gældsat svineindustri til bæredygtig økologi – hvordan!

 

Hvilke udfordringer og gevinster er der ved at omstille til økologisk svineproduktion?

Hvordan kan økologiske landmænd, forbrugere, detailhandel og Næstved Kommune sammen og hver for sig gøre en forskel for at fremme bæredygtige løsninger?

Oplæg til debat ved Jørgen Holst, økologisk landmand

På den ene side så er danske industrilandbrug i gældskrise og mange er gået konkurs eller er konkurstruede. Landbruget som erhverv holdes i live gennem massiv skattefinansieret støtte. Mange landbrug er overkapitaliserede, har overinvesteret i maskinparken, har et stort forbrug af pesticider og andre kemikalier med alvorlige konsekvenser for vandressourcer, natur og mennesker. De nye svineindustrier, som søger at etablere sig, er i volumen og produktionsform skræmmende. Aktuelt afventer Højbjergs borgere Natur- og Miljøklagenævnets behandling af deres klage over, at Næstved Kommune har givet et svinebrug tilladelse til at 5-doble sin svineproduktion fra 133 til 685 DE – en udvidelse fra 4.600 til ca. 24.000 svin årligt i et miljøfølsomt område.

På den anden side så er omsætningen og efterspørgslen på økologiske fødevarer stigende. Forbrugeren søger fødevarer produceret på et bæredygtigt grundlag – et forhold som blandt andet COOP, Irma med flere aktivt tager initiativer for at kunne imødekomme.

Jørgen Holst har stor viden om landbrugets produktionsvilkår og udfordringer – og så har han mange års erfaring som økologisk landmand. Jørgen Holst ser kritisk på det konventionelle landbrug og vil i sit oplæg stille skarpt på især det økologiske svinebrugs muligheder og udfordringer.

Arrangør: Enhedslisten Næstved

Alle er velkomne

+ pressefoto Jørgen Holst