Ny bestyrelse

På vores generalforsamling d. 14 April 2016, fik vi sammensat en ny bestyrelse.

Der er 3 nye ansigter i bestyrelsen. Hanne, Stina og Terkel. Find trådte ud af bestyrelsen og medvirker nu kun som suppleant. Bestyrelsen er nu som følger:

Formand: Sven Eiler Kristensen
Næstformand: Georg Andersen
Sekretær: Inger Kirkemann Petersen
Kasserer: Stina Larsen
Webmaster: Terkel Hansen
Medlem: Hanne Larsen
Medlem: Maria Ovesen

Lokalråd 4262 er lokalområdets stemme i Næstved Kommune.

0

Hej Bylaug, Borgerforeninger og andre sociale foreninger i postnummer 4262

Er i et Bylaug eller Borgerforening eller noget helt andet i postdistrikt 4262 som har brug for et økonomisk tilskud til et eller flere arrangementer for lokalbefolkningen i 2016?

Så kom med en beskrivelse af jeres ide, så vi kan vurdere om vi kan give tilskud og hvor meget vi kan give, er afhængig af hvor mange forslag vi får.

Vi blander os ikke i hvad i laver, eneste krav er at det skal være af folkelig interesse.

Så skriv til kasserer@lokalraad4262.dk  og fortæl om jeres idé.

Sidste frist er 1/5 2016.

0

Skafterup og Omegns Vandværk

Skafterup og Omegns Vandværk
afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 23. februar 2016
kl. 19.00 på Sandved Hotel
Jernbanevej 14, 4262 Sandved

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen foreslår at matr. nr. 20Y beliggende på Diegårdvej afhændes.

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
må være bestyrelsen i hænde senest den 16.2.16.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

0