Renovering af Tornemark Vandværk

Da Tornemark Vandværk skulle i gang med en større renovering af den gamle vandværksbygning, havde bestyrelsen en række ønsker, som de gerne ville have opfyldt. For det første måtte selve ombygningen ikke koste for meget, den færdige bygning skulle helst være vedligeholdelsesfri, og dernæst måtte det færdige resultat gerne se ud som om, at vi her har et vandværk, der har styr på tingene, fortæller den tidligere formand for vandværket, Jens B. Clausen.

Vores gamle vandværk blev bygget i midten af 1930’erne, og som andre vandværker fra den tid, så ligner det et af de traditionelle “frysehuse”. Det vil sige en mindre murstensbygning uden vinduer, med fladt tag af beton og et gammelt iltningstårn, der ikke anvendes mere.

Som vandværk har bygningen dog opfyldt sit formål og fungeret perfekt, men da vi pludselig stod og fik regnvand ind igennem taget, og samtidig havde en del løse mursten og nogle ydervægge, der trængte til at få nye fuger ja så var der jo ikke andet at gøre end se at komme i gang.

Vi kontaktede derfor nogle af de lokale håndværkere og bad dem om at komme med et godt bud på, hvordan de kunne udføre nogle af de ideer, som vi selv havde haft til en renovering af vandværket”, fortæller Jens B Clausen.

For at få en bygning med mere højde og bedre proportioner, blev man hurtigt enige om, at det flade tag skulle væk og erstattes med en helt ny konstruktion med valmet tag, der har fald til alle sider.
Derefter blev der skruet et skelet af træ på ydersiden af bygningen, hvorpå der blev monteret en stålplade, der ikke kræver vedligehold. Men i modsætning til taget, så er pladerne her monteret vandret, hvilket giver et helt andet udseende, end man traditionelt ser med disse materialer.

Vi er et mindre vandværk på Sydsjælland med 162 forbrugere, og da vi allerede havde været igennem en større udskiftning af vores forsyningsledninger, og investeret i både en ny boring og ombygning og montering af automatisk styring af selve vandværket, ja, så var det klart, at der ikke var den store interesse i at gå i gang med de helt store investeringer i en ny vandværksbygning.
Vi er derfor rigtig glade for, at det er lykkedes for os at lave et helt nyt vandværk der kun kostede vandværket 90.000 kr. at renovere, og derudover har opfyldt alle vores krav til en pæn bygning, der ikke kræver meget vedligeholdelse og samtidig udstråler, at der er styr på tingene”, fortæller Jens B. Clausen.

Den nye formand for Tornemark Vandværk, er Jørgen Pedersen, Fyrendalvej 19, Tornemark.

Tornemark Vandværk