Fjernvarme er også en slags jordvarme 

Sammenlagt er der i 1997-98 til værk og fjernvarmeforsyning investeret knap 40 millioner kroner, og værket er hermed det største enkeltprojekt i Fuglebjerg kommunens historie. – På vegne af samtlige kommunens borgere har Kommunalbestyrelsen kautionere for dette beløb, indtil de 40 millioner efter de oprindelige beregninger skal være betalt i år 2037.

Værket kendes på den 25 meter høje skorsten, hvorfra der udelukkende udsendes ren vanddamp. Værket kører ved naturgas, som forbrændes 100 procent og ikke efterlader affaldsstoffer. Naturgassen forbrændes i 20-cylindrede stempelmotorer, der hver yder ca. 1000 hestekræfter til at trække dynamoen, der laver strømmen.
Der er 2 motorer, og begge præsterer hver for sig at frembringe 922 kilowatt strøm i timen og 1350 kW varmt kølevand. Strømmen leveres til SEAS, og det varme kølevand klarer områdets varmeforsyning. – Hver time producerer hver motor strøm, som svarer til 4 måneders elforbrug i et almindeligt familiehus. – OG det samtidigt producerede varme vand kan klare opvarmning af et familiehus i op til 2 måneder.
den 12 meter høje akkumuleringstank opbevares det varme vand til områdets varmeforsyning i de perioder, hvor SEAS betaler mindre for strømmen. Den store akkumuleringstank indeholder 880.552 liter. – Fjernvarmeforsyningen omfatter 325 husstande, og i Sandved og Tornemark er der i someren 1997 i alt nedgravet 34.400 meter fjernvarmerør. 80 grader varmt vand løber gennem rørsystemet ud til forbrugerne i området, og når vandet igen kommer retur til værket, er temperaturen ca. halveret.
Værket kører, når prisen for strøm er højest, eller hvis varmelageret er ved at være tomt, og det betyder om sommeren 4-6 timers drift i døgnet og cirka tre gange så meget om vinteren.
Næsten 90 procent af det samlede energibehov i området dækkes af Kraftvarmeværket. – Naturgasnettet leverer brændstoffet, som hentes op fra undergrunden under havet ud for jyllands vestkyst et stykke ude i Vesterhavet.

Sandved-Tornemark KraftVarmeværk (AMBA)
Brandholtvej 6A, 4262 Sandved – Telefon 55 45 24 14

Varmeværket drives som en Andelsforening Med Begrænset Ansvar med en bestyrelse, udpeget af og blandt fjernvarmeværkets brugere.

Sandved-Tornemark Kraftvarmenværk har egen hjemmeside:

www.sandved-tornemark-kvv.dk