Sikke En Berigende Forårs periode at se tilbage på

Nu er de ordinære generalforsamlinger for 2012 gennemført, og foreningernes bestyrelser har etableret sig, med fornyet aktivitet til følge.

I Sandved Egnens Borger Forening er vores bestyrelse nu på 10 personer. Vi er så heldige at vi tilsammen udgør begge køn og alle aldre mellem 30 og +60, samt tilflyttere og næsten indfødte. Det giver en god bredde, når der tales om traditioner og nye aktiviteter, samt en hyggelig atmosfære og sundt sammenhold når vi udveksler erfaringer og holdninger.

D
et er ligeså dejligt at opleve det stadigt større omfang som Sandved egnens andre aktive foreninger og lokalråd arbejder i, for at udvikle og vedligeholde de aktiviteter og traditioner der kendetegner vores egn. Alene i de sidste par måneder har der været borgermøder, om så forskellige emner som forenings fitness, aktivt medborgerskab, kollektiv transport og grønne områder. Derudover er planlægningen af Sommerfest på Grønbro meget langt fremme.

Borgerforeningen er involveret i en del af forårets aktiviteter på forskellige niveauer. Pt bruger vi megen energi på at planlægge sommerfest på Grønbro. Arr. i et tæt  og inspirerende samarbejde med Sandved-Tornemark traktortræk forening. Der nu anden fest i dette dejlige samarbejde, som inspirerer og involverer hele loka området på dejligste måde.

Samtidig har bestyrelsen set SEBF markedsføring, (eller som nogen har udtrykt, manglende markedsføring), efter i sømmene. Det har medført at vi pt er ved at udarbejde en folder der præsenterer SEBF og dens aktiviteter. Vi er også påbegyndt en grundig ændring af hjemmesiden, samt ser på muligheden for at få info skilte sat op i begge ender af byen. Så ang. Markedsføring ser vi frem til en mere systematisk og målrettet måde at præsentere sebf kommende aktiviteter på, når disse tiltag er på plads.

Dannebrog er en anden og smuk naturlig måde at markere særlige begivenheder med. Det har vi nu oplevet ved adskillige mærkedage, når flaget Stig’er til tops ved købmandsgården, via et smukt samarbejde mellem en gruppe borgere på Jernbanevej og Flemming købmand, som alle bakkede op om Stig Jensen, som let og elegant har reetableret den smukke tradition i Sandved, med flaghejsning på mærkedage.

Når du passere Saltø å via broen ved rensnings anlægget, så send også en venlig tanke til Finn Bornhuus og Holsteinborg Godskontor, som i fælleskab gør det muligt for os borgere i Sandved at komme i skoven derfra.

H
vis din vej falder forbi legepladsen på Smedevænget, så giv også Christina Rasmussen en venlig tanke. Thi hun er både SEBF fortaler og bagmand når det gælder montering af de nye legeredskaber, som pt er ved at blive samlet på pladsen.

På Hotellet har Lisbet Hattesen fortsat godt gang i banko spillet. Det er tydeligt at den gruppe hun har samlet omkring sig, er vant til at arrangere og organisere bankospil. Så her kan man med god ret sige, at selvom du bliver stukket en plade og de er fulde af numre, så er der orden på tingene. Nu kan vi blot håbe på at der fortsat bliver opbakning til dette herlige initiativ, og du må meget gerne udbrede kendskabet til at der spilles banko hver anden søndag på Sandved Hotel med SEBF som arrangør.

Så er beretningen fra Sandved Egnens Borger Forening ved at rinde ud i denne omgang. Men bestyrelsen har besluttet at vi vender tilbage via nyhedsbrev regelmæssigt, og i trit med at vi har aktuelt nyt til foreningens medlemmer.

Hvis du som aktivt medlem af SEBF ønsker at modtage nyhedsbrevene direkte via e mail, så send en mail derom til undertegnede, og du vil blive sat på mail listen for nyhedsbreve. Fremtidige nyhedsbreve bliver ikke husstands omdelt, men ophænges på udvalgte steder i Sandved. Desuden kan de læses på www.sandvedborger.dk

HUSK: Sommerfest på Grønbro er i år d. 15-17 juni. Der er aktiviteter for alle generationer. Bl.a bankospil, hoppeborge, børnediskotek, adventure race, motionsløb, traktortræk, fælles spisning, levende musik, flødebolle banden, guds- tjeneste, foreningernes dag, leg uden grænser.

M.V.H. på bestyrelsens vegne
Søren D. Andersen