Tornemark Vandværk – Ordinær Generalforsamling

Onsdag d. 9. Juni kl. 19:00 i Grønbro Cafeteria.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes taget op skal være formand i hænde skriftligt inden den 1. juni / formand@tornemarkvand.dk

Vandværket overholder alle gældende grænseværdier og vandets hårdhedsgrad er 12dh.

Alle Covid-19 restriktioner overholdes, og der skal vises Coronapas ved fremmøde.

Bestyrelsen