Tornemark Bylaug

Generalforsamling i Tornemark Bylaug

Torsdag den 22. april 2010

Kl. 19.00

i Spejderhuset, Bødkerstien 6, Tornemark

Mød op og giv din mening til kende

Hvad kunne du tænke dig af arrangementer m.v.  i vores landsby

—————–

Der er gratis øl og vand til mødet

Se mere på www.tornemark.dk