Sandvedborger.dk

Velkommen Til Sandvedborger.dk

Sandved Borger Forening har valgt at nedlægge deres hjemmeside og i stedet bruge Facebook.
Find Sandved Egnens Borger Forening på Facebook, her.

så derfor er indholdet flyttet hertil

Sandved Egnens Borger Forening.

banner-3-1000x195
Velkommen | Formål | Ledelse | Vedtægter | Kontingent | Sikke En Berigende Forårs periode | Sandved’s Historie | Udviklingen i Sandved set fra Jernbanevej | Postnummer 4747 | Foreningens Historie | Broen over Saltø Å | Bord-bænke sæt | Blomsterkummer | Julemarked | Juletræ | Legeplads | Sommerfest | Stiråd | Børne og ungdomsklub | Borgerhuset

 

Velkommen til Sandved

Landsbyen der er rammen om ca. 400 husstandes hverdag. I Sandved har vi hvad der er behov for, hvis du vil bo på landet, og samtidig have adgang til byen i Sjællands største kommune Næstved. Vi har dagplejere, dag- institutioner, sfo og skole, købmandsgården og off. transport. Vi har et udviklet sti system, med adgang til skole, skov, strand og handelsbyer. Sandved egnen har desuden et varieret udbud af fritids og forenings aktiviteter, i blandt disse foreninger er SEBF.

Foreningens formål er at medvirke til at skabe sammenhold blandt borgere, foreninger og
erhvervsdrivende, via fælles aktiviteter og arrangementer, til gavn og glæde for lokal samfundets trivsel og udvikling.

jernbanevej-sandved-1

Sandved har mere end hundrede års historie og tradition, som vi værner om og er stolte af. Heriblandt er landsbyens købmandsgård. Flagstangen i billedet er udskiftet nogen gange siden dette billede blev taget, men Dannebrog hejses stadig på mærkedagene. Nu foregår det i samarbejde mellem borgerforeningen, købmandsgården og Jernbanevejs aktive borgere.

Sandved station i Maj 1971. På det tidspunkt havde Sandved været stationsby, siden det første tog kørte på Slagelse-Næstved banen d. 15 maj 1892. Men banen blev nedlagt kort tid efter dette billede blev taget. Byens arkitektur beskrives fortsat som tydeligt præget af Sandveds særkende som tidligere stationsby. På selve skinne arealet er der nu etableret naturstien Fodsporet, og både naturelskere og motionister har fået en trafik sikker og naturskøn asfalt sti til Næstved, Skælskør og Slagelse. SEBF var blandt de aktive fra lokalsamfundet, da der blev dannet stiråd, og lavet forslag til udformningen af de ideer, der bl.a. ligger til grund for den nye legeplads og fitness anlæg, som nu er placeret i forbindelse langs med Fodsporet, på det tidligere stationsareal i Sandved.

Sandved er natur og kultur når det forenes i landsby hygge og sammenhold. Sammenholdet har bl.a. ført til at flere lokale foreninger nu står sammen om at etablere og udvikle en årlig sommerfest. Sommerfesten foregår på Grønbro medio juni. Sandveds natur er bl.a. den lette adgang til Fyrendal skoven. Broen over Saltø å, er resultatet af et samarbejde mellem skov ejer og borgerforening, som sikrer byens borgere og besøgende den lette adgang til de lokale skove, med tilhørende sti system helt til Christiansholm plantage, med dens sheltere og nærliggende Bisserup strand.

Generationer af Sandveds indbyggere har valgt SEBF som samlingssted, for borgere der vil vedligeholde landsbyens værdier, og skabe nye aktiviteter på egnen. I 2008 tog SEBF og Tornemark bylaug initiativ til dannelsen af Lokalrådet for 4262 egnen, således at egnens borgere og foreninger nu har et politisk godkendt organ, der kan varetage lokalsamfundets interesser overfor myndigheder, politikere, interesse grupper etc.

Madsen og Helle Lichti. De to tidligere borgerforenings formænd, og stadig aktive Sandved borgere, skåler i den særlige 4747 øl, på at kampen for det selvstændige postnummer 4747 netop er vundet. På det tidspunkt var foreningens navn Sandved Handels Håndværker og Borger Forening, hvilket den hed indtil 2008 hvor erhvervs delen blev fusioneret med Fuglebjerg erhvervs forening til den nuværende Næstved Vest erhvervs forening. I hvis bestyrelse der nu sidder virksomhedsledere og erhvervsdrivende fra Sandved, som dermed medvirker til at Sandveds erhvervs interesser høres når der træffes beslutninger om erhvervs udvikling i Næstved kommune.

Moderne mødre. At forældre hellere ser deres børn friske og frejdige, end flade og færdige, ved de fleste. I 2008 erfarede borgmesteren desuden at mødrene i Sandved også står sammen om børnenes tryghed og trivsel. Det betød at Borgerforeningen og viceborgmesteren indledte det samarbejde, som sikrede at Sandved egnens skole børn bevarede muligheden for at komme trygt og trafik sikkert i skole via off. trafik.

SEBF er i 2012 bl.a. med i flg. aktiviteter og arrangementer:
Bankospil på hotellet, blomsterkummer ved købmandsgården, Juletræ ved købmandsgården, borde-bænke sæt på grønne områder, bro over Saltø å, legepladsen på Smedevænget, flag hejsning ved købmandsgården, Fodsporet, julemarked, sommerfest i Sandved.

Sandveds skole og idræts anlæg ligger i udkanten af landsbyen, men står lokal samfundets hjerte nær. Den lokale idrætsforening og skole bestyrelse har gennem årene, været garant for en solid og stabil aktør i udfomningen af vores nuværende lokal samfund på Sandved egnen. Således er Grønbro hallen, skolens legeplads og helt nye multi bane blandt resultaterne af lokale ildsjæles vedvarende og frivillige indsats.

Børn og unge i Sandved har flere steder at mødes. Legepladsen på Smedevænget er et af dem. Pladsen blev i 2007 ombygget af borgere og kommune for off. midler, efter henvendelse fra borgerforeningen, som også deltager i vedligeholdelsen af legepladsen. Andre steder har SEBF og grundejere sammen opsat borde-bænke sæt til off. brug for de som ønsker det.

1400 hænder og 700 hjerter har vi ca. på Sandved egnen. Så i fællesskab har vi de evner og den energi, der skal til for at vedligeholde vores værdier, og skabe den udvikling, der sikrer at Sandved egnen og vores landsby samfund er i fortsat vækst.

Vil du være en del af Sandved Egnens Borger Forening er du velkommen. www.sandvedborger.dk er hjemmesiden hvor du kan du læse mere om SEBF aktiviteter, og på facebook gruppen Sandved Egnens Borger Forening, omtales der hvor og hvordan foreningens aktuelle arrangementer foregår. Du er også velkommen at kontakte borger foreningens bestyrelse, se kontakt info her (klik)

Formål

Sandved’s Historie

Vores egn har mange års historie bag sig, som har bidraget til at gøre Sandved egnen til det den er nu.

Særlig perioden hvor Sandved var stationsby har bidraget til en markant vækst på egnen.

Derfor er det historiske afsnit også delvist opdelt med relation til jernbanens udvikling og afvikling.  De næste større begivenheder der skeles til ved opdelingen af Sandved’s historie, er grundlovs ændringer og kommunal reformer.

Sandved’s historie opdeles på hjemmesiden i følgende tids epoker:
-Sandved før 1892
-Sandved fra 15/5 1892 til 5/7-1915
-Sandved fra 5/7 1915 til 5/7 1953
-Sandved fra 5/7 1953 til 1/4 1970 (23/5 1971)
-Sandved fra 1/4 1970 til 1/1 2007
-Sandved fra 1/1 2007

De kategorier vi indhenter oplysninger i er:
– verdens og Danmarks historiske begivenheder
– grundlovs ændringer og kommunal reformer
– periodens regeringer/kommunal bestyrelser/sogneråd
– lokale religiøse og politiske strømninger
– tilhørsforhold (kommune/len/amt/regioner) indbyggertal,
– gennemgående veje, gader i byen,
– off trafik, off. institutioner, erhverv,
– foreninger
– privat beboelse, markante personligheder.

Hvis du har oplysninger/billeder/kort/etc.som du mener kan medvirke til at gøre Sandveds historie mere komplet og læse værdig, så er du velkommen at sende dem til Søren Andersen pr. mail.  formand@sandvedborger.dk  Så vil det blive kopieret/scannet og leveret tilbage igen, når det er lagt ind på hjemmesiden.

Udviklingen i Sandved set fra Jernbanevej

og købmandsgården

I Købmandsgården er der nu en kvik spar. En dagligvarer butik i en mindre landsby er ikke en selvfølge, i Danmark anno 2012. Så i Sandved er der glæde over at Købmand Flemming Andersen, fortsat sikrer os mulighed for at handle dagligvarer i vores hjemby.

Udover den daglige glæde ved en aktiv købmand, udløste salget af et lod i butikken i 2010 en helt særlig glæde, idet en heldig kunde vandt 5. mill. På et skabelod.

Sådan så købmandsgården ud tilbage i 50’erne. På det tidspunkt var der 3 aktive købmand i Sandved.

Men hvem kan fortælle os hvornår disse 2 billeder er taget,

Udfor det som i dag er jernbanevej nr 1 ??

SEBF har flere billeder på lager fra forskellige perioder og episoder i Sandveds historie.

Men hvis du har billeder eller andre effekter, som du mener har lokal historisk betydning, vil vi meget gerne låne dem, mhp scanning og fotografering til hjemmesiden, eller udstilling i borger huset.

Henvendelse derom til Søren på formand@sandvedborger.dk

Postnummer 4747

Historien om Sandveds postnummer, kort fortalt:

Det var en markant begivenhed i Sandveds historie, da postmester K.B.Hansen fra Næstved overrakte postnummer skiltet til Sandveds postbestyrer Esther W.Jensen

Der var stort fremmøde på Sandved station, da postmesteren ankom.

og begivenheden gav genlyd vidt omkring.

Der var arrangeret særtog, til transport af de første breve, med eget postnummer,

og borgmester Jens Chr. Pedersen havde dobbelt travlt, han både talte og vinkede med dannebrogs flaget, til de mange Sandved borgere, som var mødt op på den flagsmykkede station, for at deltage i den historiske begivenhed, som det blev udtrykt af sjællandske tidende dagen derpå.

Mange deltog i festlighederne på dagen. Heriblandt også de 2 lokale ildsjæle Helle Lichti og B. P. Madsen, som begge qua deres virke som formænd i Sandved Handels og håndværker Forening, påtog sig opgaven at tale lokalsamfundets interesser overfor myndighederne, og dermed fik afgørende indflydelse på at Sandved igen fik eget postnummer.

Foreningens Historie

Foreningen siges at være omkring 100 år, men desværre er dens arkiver meget mangelfulde. Dette håber  vi med tiden at kunne rekonstruere, så vi kan medvirke til at genskabe foreningens historie. Afsnittet foreningens historie opdeles indledningsvis i afsnit der benævnes med de forskellige formænds navne:

Har du billeder/avis udklip/forenings blade/etc, som du mener kan medvirke til at gøre afsnittet mere komplet eller interessant er du velkommen til at orientere Søren Andersen via tlf 26 27 65 35 eller mail formand@sandvedborger.dk.  Så vil det blive kopieret/scannet og leveret tilbage igen, når det er lagt ind på hjemmesiden.

– 2006-2012: Søren D. Andersen
– 2006: Kurt Falk
–  Thor Nørregård
– 2001- Ib Hansen
–  Niels Thordal
–  John Dedenroth
–  Kim Bøgh
–  Carsten Holberg
– 1987-1989: Helle Lichti
– 1984-1987: B.P. Madsen

Broen over Saltø Å

Fra Hårslevvej i Sandved er der adgang direkte til skoven over Saltø Å.

Broen lægges ud i april og tages ind igen i oktober af SEBF, efter aftale med skov ejeren.

Den aftale er guld og grønne skove værd. Idet den sikrer både natur elskere, Sandveds børnehaver, og Grønbro skolen adgang til skoven og et sti system der strækker sig helt til Holsteinborg Gods og Bisserup Havn.

Så smukt ser der ud.

Det er foreningens formål virke for sammenhold og udvikling, blandt Sandved egens borgere, erhvervs drivende og foreninger, via fælles aktiviteter og arrangementer, igennem et upolitisk virke, primært i Sandved by og omegn.

Ledelse / Organisation

Foreningen har ændret sine aktiviteter væsentligt i perioden 2006 til 2010. I denne periode var SEBF en væsentlig aktør bl.a. i dannelsen af lokalrådet for 4262 egnen, samt fusionen af erhvervs foreningerne i Sandved og Fuglebjerg, til den nuværende Næstved Vest. Efter dannelsen af disse har SEBF valgt atter at fokusere primært på at afholde sociale og kulturelle aktiviteter. Foreningens nuværende ledelse bakker fortsat aktivt op om andre lokale tiltag der medvirker til gavn for sammenhold og udvikling på Sandved egnen.

SEBF højeste myndighed er general forsamlingen, som vælger dens bestyrelse, blandt hvem denne selv vælger en formand og kasserer efter general forsamlingen.

Foreningen tegnes af formanden og en til, med ansvar overfor både bestyrelse og general forsamling.

Vedtægter

Foreningens vedtægter og navn er ændret flere gange i tidens løb.

Vedtægts ændringer foretaget i perioden 2006-2010 er sket som følge af den harmoniserings proces Næstved kommune iværksatte i kølvandet på kommune sammenlægningen i 2007, samt fordi Sandved egnens erhvervs interesser af foreningens bestyrelse vurderes, ikke længere at kunne varetages optimalt i Sandveds lille lokale handels, håndværker og borger forening.

Kendetegnende for disse års vedtægts ændringer er, at de ikke har ændret foreningens formål, blot ændret dens forpligtelser overfor de lokale erhvervs drivende, samt aktualiseret dem i henhold til hjemkommunens regler for støtte til foreninger, samt lov om bestyrelses ansvar.

Vedtægterne i deres aktuelle form er udarbejdet i tæt samarbejde med en advokat. De blev vedtaget på den ordinære general forsamling i marts 2010, med meget bred tilslutning.

De samlede vedtægter kan af foreningens aktive medlemmer afhentes hos formanden, efter nærmere aftale.

Kontingent

Kontingent til SEBF betales 1 gang årligt, og som udgangspunkt senest 15 Februar.

Kontingentet er pr. husstand, og giver ret til at 1 myndig person over 15 år fra husstanden, er stemmeberettiget på general forsamlinger, samt berettiget til at repræsentere foreningen.

Ønskes dette af flere medlemmer pr. husstand er dette selvfølgeligt også muligt, blot der tegnes et ekstra medlemskab, til reduceret pris.

Medlemskabets pris er uændret gennem de senere år. Den lave pris er fastholdt mhp at bidrage til at borgerforeningen fortsat opleves åben for alle, der har interesse i et medlemskab.

Henvendelse vedr. kontingent indbetaling hos kasserer Hanne Larsen på Langgade 27.

Kontingent kr. 125,00 løbet for et kalenderår 1/1 – 31/12

Sikke En Berigende Forårs periode

at se tilbage på.

Nu er de ordinære generalforsamlinger for 2012 gennemført, og foreningernes bestyrelser har etableret sig, med fornyet aktivitet til følge.

I Sandved Egnens Borger Forening er vores bestyrelse nu på 10 personer. Vi er så heldige at vi tilsammen udgør begge køn og alle aldre mellem 30 og +60, samt tilflyttere og næsten indfødte. Det giver en god bredde, når der tales om traditioner og nye aktiviteter, samt en hyggelig atmosfære og sundt sammenhold når vi udveksler erfaringer og holdninger.

D
et er ligeså dejligt at opleve det stadigt større omfang som Sandved egnens andre aktive foreninger og lokalråd arbejder i, for at udvikle og vedligeholde de aktiviteter og traditioner der kendetegner vores egn. Alene i de sidste par måneder har der været borgermøder, om så forskellige emner som forenings fitness, aktivt medborgerskab, kollektiv transport og grønne områder. Derudover er planlægningen af Sommerfest på Grønbro meget langt fremme.

Borgerforeningen er involveret i en del af forårets aktiviteter på forskellige niveauer. Pt bruger vi megen energi på at planlægge sommerfest på Grønbro. Arr. i et tæt  og inspirerende samarbejde med Sandved-Tornemark traktortræk forening. Der nu anden fest i dette dejlige samarbejde, som inspirerer og involverer hele loka området på dejligste måde.

Samtidig har bestyrelsen set SEBF markedsføring, (eller som nogen har udtrykt, manglende markedsføring), efter i sømmene. Det har medført at vi pt er ved at udarbejde en folder der præsenterer SEBF og dens aktiviteter. Vi er også påbegyndt en grundig ændring af hjemmesiden, samt ser på muligheden for at få info skilte sat op i begge ender af byen. Så ang. Markedsføring ser vi frem til en mere systematisk og målrettet måde at præsentere sebf kommende aktiviteter på, når disse tiltag er på plads.

Dannebrog er en anden og smuk naturlig måde at markere særlige begivenheder med. Det har vi nu oplevet ved adskillige mærkedage, når flaget Stig’er til tops ved købmandsgården, via et smukt samarbejde mellem en gruppe borgere på Jernbanevej og Flemming købmand, som alle bakkede op om Stig Jensen, som let og elegant har reetableret den smukke tradition i Sandved, med flaghejsning på mærkedage.

Når du passere Saltø å via broen ved rensnings anlægget, så send også en venlig tanke til Finn Bornhuus og Holsteinborg Godskontor, som i fælleskab gør det muligt for os borgere i Sandved at komme i skoven derfra.

H
vis din vej falder forbi legepladsen på Smedevænget, så giv også Christina Rasmussen en venlig tanke. Thi hun er både SEBF fortaler og bagmand når det gælder montering af de nye legeredskaber, som pt er ved at blive samlet på pladsen.

På Hotellet har Lisbet Hattesen fortsat godt gang i banko spillet. Det er tydeligt at den gruppe hun har samlet omkring sig, er vant til at arrangere og organisere bankospil. Så her kan man med god ret sige, at selvom du bliver stukket en plade og de er fulde af numre, så er der orden på tingene. Nu kan vi blot håbe på at der fortsat bliver opbakning til dette herlige initiativ, og du må meget gerne udbrede kendskabet til at der spilles banko hver anden søndag på Sandved Hotel med SEBF som arrangør.

Så er beretningen fra Sandved Egnens Borger Forening ved at rinde ud i denne omgang. Men bestyrelsen har besluttet at vi vender tilbage via nyhedsbrev regelmæssigt, og i trit med at vi har aktuelt nyt til foreningens medlemmer.

Hvis du som aktivt medlem af SEBF ønsker at modtage nyhedsbrevene direkte via e mail, så send en mail derom til undertegnede, og du vil blive sat på mail listen for nyhedsbreve. Fremtidige nyhedsbreve bliver ikke husstands omdelt, men ophænges på udvalgte steder i Sandved. Desuden kan de læses på www.sandvedborger.dk

HUSK: Sommerfest på Grønbro er i år d. 15-17 juni. Der er aktiviteter for alle generationer. Bl.a bankospil, hoppeborge, børnediskotek, adventure race, motionsløb, traktortræk, fælles spisning, levende musik, flødebolle banden, guds- tjeneste, foreningernes dag, leg uden grænser.

M.V.H. på bestyrelsens vegne
Søren D. Andersen tlf 27 27 65 35   e mail formand@sandvedborger.dk

 

Info om SEBF på www.sandvedborger.dk
og facebook gruppen sandved egnens borger forening

 

Sandved’s Historie

Vores egn har mange års historie bag sig, som har bidraget til at gøre Sandved egnen til det den er nu.

Særlig perioden hvor Sandved var stationsby har bidraget til en markant vækst på egnen.

Derfor er det historiske afsnit også delvist opdelt med relation til jernbanens udvikling og afvikling.  De næste større begivenheder der skeles til ved opdelingen af Sandved’s historie, er grundlovs ændringer og kommunal reformer.

Sandved’s historie opdeles på hjemmesiden i følgende tids epoker:
-Sandved før 1892
-Sandved fra 15/5 1892 til 5/7-1915
-Sandved fra 5/7 1915 til 5/7 1953
-Sandved fra 5/7 1953 til 1/4 1970 (23/5 1971)
-Sandved fra 1/4 1970 til 1/1 2007
-Sandved fra 1/1 2007

De kategorier vi indhenter oplysninger i er:
– verdens og Danmarks historiske begivenheder
– grundlovs ændringer og kommunal reformer
– periodens regeringer/kommunal bestyrelser/sogneråd
– lokale religiøse og politiske strømninger
– tilhørsforhold (kommune/len/amt/regioner) indbyggertal,
– gennemgående veje, gader i byen,
– off trafik, off. institutioner, erhverv,
– foreninger
– privat beboelse, markante personligheder.

Hvis du har oplysninger/billeder/kort/etc.som du mener kan medvirke til at gøre Sandveds historie mere komplet og læse værdig, så er du velkommen at sende dem til Søren Andersen pr. mail.  formand@sandvedborger.dk  Så vil det blive kopieret/scannet og leveret tilbage igen, når det er lagt ind på hjemmesiden.

Udviklingen i Sandved set fra Jernbanevej

og købmandsgården

I Købmandsgården er der nu en kvik spar. En dagligvarer butik i en mindre landsby er ikke en selvfølge, i Danmark anno 2012. Så i Sandved er der glæde over at Købmand Flemming Andersen, fortsat sikrer os mulighed for at handle dagligvarer i vores hjemby.

Udover den daglige glæde ved en aktiv købmand, udløste salget af et lod i butikken i 2010 en helt særlig glæde, idet en heldig kunde vandt 5. mill. På et skabelod.

Sådan så købmandsgården ud tilbage i 50’erne. På det tidspunkt var der 3 aktive købmand i Sandved.

Men hvem kan fortælle os hvornår disse 2 billeder er taget,

Udfor det som i dag er jernbanevej nr 1 ??

SEBF har flere billeder på lager fra forskellige perioder og episoder i Sandveds historie.

Men hvis du har billeder eller andre effekter, som du mener har lokal historisk betydning, vil vi meget gerne låne dem, mhp scanning og fotografering til hjemmesiden, eller udstilling i borger huset.

Henvendelse derom til Søren på formand@sandvedborger.dk

Postnummer 4747

Historien om Sandveds postnummer, kort fortalt:

Det var en markant begivenhed i Sandveds historie, da postmester K.B.Hansen fra Næstved overrakte postnummer skiltet til Sandveds postbestyrer Esther W.Jensen

Der var stort fremmøde på Sandved station, da postmesteren ankom.

og begivenheden gav genlyd vidt omkring.

Der var arrangeret særtog, til transport af de første breve, med eget postnummer,

og borgmester Jens Chr. Pedersen havde dobbelt travlt, han både talte og vinkede med dannebrogs flaget, til de mange Sandved borgere, som var mødt op på den flagsmykkede station, for at deltage i den historiske begivenhed, som det blev udtrykt af sjællandske tidende dagen derpå.

Mange deltog i festlighederne på dagen. Heriblandt også de 2 lokale ildsjæle Helle Lichti og B. P. Madsen, som begge qua deres virke som formænd i Sandved Handels og håndværker Forening, påtog sig opgaven at tale lokalsamfundets interesser overfor myndighederne, og dermed fik afgørende indflydelse på at Sandved igen fik eget postnummer.

Foreningens Historie

Foreningen siges at være omkring 100 år, men desværre er dens arkiver meget mangelfulde. Dette håber  vi med tiden at kunne rekonstruere, så vi kan medvirke til at genskabe foreningens historie. Afsnittet foreningens historie opdeles indledningsvis i afsnit der benævnes med de forskellige formænds navne:

Har du billeder/avis udklip/forenings blade/etc, som du mener kan medvirke til at gøre afsnittet mere komplet eller interessant er du velkommen til at orientere Søren Andersen via tlf 26 27 65 35 eller mail formand@sandvedborger.dk.  Så vil det blive kopieret/scannet og leveret tilbage igen, når det er lagt ind på hjemmesiden.

– 2006-2012: Søren D. Andersen
– 2006: Kurt Falk
–  Thor Nørregård
– 2001- Ib Hansen
–  Niels Thordal
–  John Dedenroth
–  Kim Bøgh
–  Carsten Holberg
– 1987-1989: Helle Lichti
– 1984-1987: B.P. Madsen

Broen over Saltø Å

Fra Hårslevvej i Sandved er der adgang direkte til skoven over Saltø Å.

Broen lægges ud i april og tages ind igen i oktober af SEBF, efter aftale med skov ejeren.

Den aftale er guld og grønne skove værd. Idet den sikrer både natur elskere, Sandveds børnehaver, og Grønbro skolen adgang til skoven og et sti system der strækker sig helt til Holsteinborg Gods og Bisserup Havn.

Så smukt ser der ud.

Bord-bænke sæt

Når man trænger til en pause

Grønne arealer i Sandved, er titlen på et lille lokalt projekt som SEBF tog initiativ til i 2009.

Det går ud på at borgerforeningen i samarbejde med interesserede grundejere og sponsorer, tager et fælles ansvar for at vedligeholde og videreudvikle nærmiljøet i vores landsby.

SEBF formål med projektet er at bidrage til at Sandved egnen forbliver et hyggeligt og pænt sted at bo, både for os som allerede bor her og for eventuelle tilflyttere.

På billedet kan du se arealet som hører til ejendommen på Jernbanevej 1.

Grundejeren har tilbudt at Sandvedborgere og gennemrejsende må benytte pladsen, til en stille hygge stund på bænken.

Arløse dag og værksted skole har fremstillet og med-sponsoreret det opstillede bord-bænke sæt.

Vognmand Kim Bøgh har medvirket til transporten og opstilling.

Grundejer slår fortsat græs og klipper hæk og fjerner affalds posen i stativet.

På billedet kan du se hvordan der ser ud i praksis, og selvfølgelig også hvordan SEBF håber det bliver ved med at se ud.

Dvs. vi betragter det som en selvfølge at alle rydder op efter sig selv, og dermed medvirker til at vi har en ren og hyggelig by at bo i og præsentere for gæster, rejsende og tilflyttere.

Ejerne af Jernbanevej 1 har stillet dette areal til rådighed. Arløse dag og værksteds skole har fremstillet bord-bænke sættet og vognmand Kim Bøgh har stået for transporten.

SEBF er lige nu i gang med et lignende projekt på hjørnet af Parkvej og Skydevænget, i samarbejde med Fuglebjerg selvejende byggevirksomhed, der ejer grunden.

Blomsterkummer

Blomster kummerne ved Langgade og Købmandsgården, har mere i mere end 30 været en fast del af gade billedet i Sandved.

I alle årene er de blevet vedligeholdt af lokale borgere, som ønsker at tage aktivt medansvar for deres lokalsamfund.

Udgifterne til planter og muld har lokale forretninger og virksomheder stået for, på høflig opfordring.

Siden 2008 har det særligt været Hanne Larsen fra SEBF, samt Jytte og Niels Chr. fra Langgade, der har taget sig kærligt af blomsterkummerne, og dermed givet deres medborgere en stille fryd for øjet.

De nuværende blomster kummer har SEBF fået af Næstved kommune.

I 2012 er det Thomas Linulf fra SEBF bestyrelse, der er kontakt personen ang blomster kummer.

På billedet fra 1980’erne er det foreningens daværende formand Helle Lichti, der ses aktiv ved blomster kummerne.

Julemarked

Sandveds julemarked er en mange årig tradition i borger foreningen. Det har bl.a. budt på følgende måde at byde julen velkommen på, tilbage i slutningen af 80’erne:

Børn og unge blev tidligere budt til julemarked, af den lokale nissebande, som kørte rundt og gjorde opmærksom på at der var julemarked på hotellet.

Det lokale lysestøberi, som dengang lå på Langgade,  slog dørene op og bød indenfor i varmen, til gløgg og salg af julelys.

På hotellet var der underholdning for de yngre, og hygge for de voksne.

og hele familien Sandved samles om at byde julen velkommen, i selskab med både julemand og presse.

Juletræ

Vi har julelys både i øjne og på træet i Sandved.

I 2009 fik vi vished for at byen kan bevare et juletræ med lys i, idet erhvervsforeningen Næstved Vest’ ved formand Kim Bøgh tog initiativ til et samarbejde med Næstved kommune.

Det udløste en aftale om at fortsætte den årlige kommunale levering af juletræ, både til pladsen ved købmandsgården, og til julemarkedet på Hotellet. Desuden har SEBF fået lovning på at kunne låne ledninger, lyskæde, pærer m.m. af kommunen.

Så en varm tak i en kold tid, til købmand Flemming Andersen, erhvervsforeningen Næstved Vest ved formand Kim Bøgh, og Næstved kommune, for opbakningen til juletræ og jule lys i Sandved, som gør at vi alle kan nyde dette syn en mørk december aften, når vi kommer af Jernbanevej eller Langgade.

Købmands gården, og dens forskellige ejere, har igennem mange år, velvilligt stillet grund til rådighed for Sandveds juletræ, og i alle årene har forskellige lokale erhvervsdrivende hjulpet Borgerforeningen med at rejse træet.

Vi er mange der kan huske træet væltede i 2006, men bestyrelsen er fortsat af den opfattelse at det var “Moder natur” som var lyseslukkeren, og hverken nissebander eller hærværk der var årsagen.

Legeplads

Legepladsen historie dateres tilbage til 70’erne, eller dengang Frk. Vibeke Madsen var ca. 9 år gammel. Det siges at hun egenhændigt forfattede en skrivelse til daværende Fuglebjerg kommunes borgmester, med spørgsmålet:
”om vi børn i Sandved dog ikke nok må få vores egen legeplads”

Således skulle det være gået til, at byens tidligere boldbaner fik status af en kommunalt ejet legeplads.

Legepladsen har siden været genstand for mange planer fra både lokale borgere og kommune.

Dags dato er fakta at pladsen jvf lokal planen har status af bypark, med en bebyggelses grad på 0 %. Hvilket vi i SEBF både er stolte og taknemmelige over, idet vi selv har forfattet en ansøgning derom.

SEBF og Næstved kommune indledte i 2007 et samarbejde om at udvikle og vedligeholde legepladsen, ud fra den holdning at den skal have aktivitets muligheder for alle generationer.

Til dette formål bevilgede kommunen 150000,- til materiale indkøb, og indgik en samarbejds aftale med SEBF som betyder at kommunen forestår tilsyn af redskaberne, og vedligeholdelse af de grønne arealer, og at SEBF forestår vedligeholdelse af redskaber, samt har ret til at opstille nye redskaber, efter nærmere aftale.

SEBF havde i perioden 2007-211 legepladsen som centrum for vores årlige sommerfest.

Overskuddet fra disse fester blev afsat til vedligeholdelse og indkøb af nye redskaber, udfra bestyrelsens vurdering. (i 2012 holdes sommerfesten på Grønbro).Der bl.a. i foråret 2011 sat nye redskaber op, særligt egnet til de mindre børn.

Vedligeholdelse og reparation, foregår 1 til 2 gange årligt på pladsen, og i hverdagen er vi en gruppe voksne der har påtaget os at holde opsyn, med pladsen.

På billederne er der et udvalg af hvad vi har hygget os med, i forbindelse med sommer fester på legepladsen.
Sjov og hygge på de nye redskaber, som beviste at de kan holde til at blive brugt. Det forventes de at kunne længe endnu, idet Næstved kommune har samarbejd med virksomheden Legepladseftersynet, som min. 1 gang årligt foretager et grundigt eftersyn af alle legepladsens redskaber. Hvorefter SEBF bestyrelsesmedlem står for at iværksætte reparation og udskiftning, i samarbejde med hjælpsomme lokale borgere.

At gennemføre sommerfesterne på legepladsen, har kun været muligt for SEBF, via hjælp og støtte fra lokale virksomheder og foreninger. STIF låner os bl.a teltet, og vi har fået sponsorater fra Nordea fonden og Lokal forsikring, og Næstved kommune har finanseret underholdning som Næssi og Ulla Abdullas coco bongo band.

 

Sommerfest

På billederne er der et udvalg af hvad vi har hygget os med i forbindelse med de sidst par års sommer fester

Legepladsen set fra ”Højhuset” på Parkvej.

Næssi og Ulla Adullas coco bongo band optrådte i 2009

Fodbold unge mod voksne.. En sjov og god underholdning for os alle..

Demonstration af Næstved brand og rednings sluknings materiel. Og så var der slik-jagt

Klargøring af grillen til de unges disco aften

Fælles spisning for alle lokale intereserede

Sjov og hygge på de nye redskaber..

som beviste at de kan holde til at blive brugt.

At gennemføre sommerfesterne, har kun været muligt for SEBF, fordi der har været den store opbakning fra byens borgere og deres velvilje til at yde en stor indsats for fællesskabet og via den hjælp og støtte fra lokale virksomheder og foreninger.

STIF låner os bl.a teltet, og vi har fået sponsorater fra Nordea fonden og Lokal forsikring, og Næstved kommune har finanseret underholdning som Næssi og Ulla Abdullas coco bongo band.

Stiråd

Der var fornemt besøg på Sandved egnen, da lokal jern banen mellem Næstved og Slagelse skiftede status til natursti.

Ministrene Troels Lund Poulsen og Lars Barfoed, stod i spidsen. Fra kommunal side deltog Borgmester Lis Tribler for Slagelse og Viceborgmester Søren Dysted fra Næstved. Naturstyrelsens var repræsenteret ved Claus Jespersen.

Derudover var en række organisationer og foreninger mødt op. Nogen med forventningens glæde til en kommende natur sti, og andre i skuffelse over at sidste mulighed for at benytte veteran banen nu var definitivt forbi.

Fælles for alle var, en holdning til Nordea fonden og de 36 mill. Kr som derfra var doneret, til anlæg af Fodsporet.

SEBF har deltaget i stiråds arbejdet, udfra en holdning om at beslutningen om banens fremtid og etablering af en natursti, begge var truffet på højeste plan og derfor var udenfor SEBF rækkevidde at ændre på. Både denne holdning og beslutningen om bane strækningens fremtidige formål, har der været stærkt delte meninger om på Sandved egnen.

Sebf har arbejdet i sti rådet, med udgangspunkt i at sikre mest mulig lokal indflydelse på hvilke faciliteter Naturstyrelsen etablerede langs Fodsporet på Sandved egnen, og udfra hvordan SEBF gerne ser Sandved egnen udvikle sig i årene som kommer.

Efter Fodsporet er indviet, er Sandved stiråd nedlagt, og dets funktion er nu hjemhørende i SEBF. Sandved stiråds formand Niels Andersen er fortsat lokal talsmand for Fodsporet på Sandved egnen. Han kan kontaktes via e mail fodsporet@sandvedborger.dk

Tidligere aktiviteter

Børne og ungdomsklub

Sandved børne og ungdomsklub, i daglig tale kaldet SBUK

Fra åbnings aftenen af SBUK, hvor der stod bordtennis på programmet. Bordtennis forblev en yndet aktivitet, i sbuk.

SBUK er pt sat på stand by. Årsagen er absolut ikke manglende lyst eller behov, men primært et spørgsmål om manglende kvalificerede frivillige ledere og hjælpere.

SBUK blev stiftet i 2007, som en del af SEBF, for børn og unge på 3 til og med 8 klassetrin. Der blev afholdt klubaftner en gang pr uge fra kl 18,30 til 21,00. Den forbelv aktiv til og med foråret 2010.

Det var forskellige aktiviteter der blev tilbudt, bl.a. bordtennis, dart, wii, og i sommer halvåret også mulighed for at gå på den lokale legeplads for at lave snobrød, spille fodbold, rundbold etc

SBUK’s blev drevet udelukkende ved frivilligt arbejde af lokale voksne, som havde meldt sig, af interesse for at egnens børn og unge kunne få endnu et sundt fritids tilbud i Sandved.

SEBF har overordnede regler for SBUK’s daglige virke, og de omfatter bl.a. flg:
-SEBF bestyrelse er overordnet ansvarlig for ungdomsklubben SBUK,
-pædagogisk ansvarlig og supervisor for SBUK er SEBF formand,
-alle der arbejder frivilligt i SBUK skal have ”ren” børne attest,
-alle SBUK arrangementer er røg og alkohol frie,
-alle børn og unge er velkommen i SBUK, men det er ikke velkomment at moppe eller slås, og vi stopper både det og den som gør det.
-SBUK finansieres primært via bruger betaling og suppleres med sponsorater.

Hidtil har vi fået støtte fra Fuglebjerg borger råd, Skælskør bank, Næstved kommune, Kenneths auto lak

Billedet er er ikke afsløringen af et væbnet røveri. Det er SBUK’ daværende rollespillere der modtager et sponsorat fra Skælskør bank.

Borgerhuset

Aftaler vedr. brug af SEBF Borgehus:

Først og fremmest en varm tak til Sandved Hotel ved Nicho Lichti, for en god aftale omkring brug af dele af hotellet som rammen om SEBF’ Borgerhus.

SEBF har allerede taget Borgerhuset i brug til medlems aktiviteter som julemarked, SBRÆL (Line dance) og SBUK klub aftener, og der er kommet flere gode ideer til hvad SEBF kan arrangere i Borgerhuset derudover.

Sandved Hotel og SEBF har i flere år samarbejdet om det årlige julemarked.

På billedet fra 2008 er et par lokale borgere ved at klargøre deres boder, til eftermiddagens ryk ind af borgere i alle aldre.

Så det er både med glæde og forventning at vi i bestyrelsen er gået i gang med at planlægge efterårets aktiviteter i borgerhuset.

Programmet vil senere blive præsenteret både i Sandveds Borgerskab ved købmandsgården og på hjemmesiden her.

For jer som ønsker at deltage i huset aktiviteter, eller selv har i tankerne at planlægge et arrangement, i samarbejde med SEBF bestyrelse, så er der følgende regler og aftaler for brug af borgerhuset:

– Borgerhuset er den store sal, med bar, scene, og de borde og stole som findes i lokalerne, samt gårdhaven, entre og toiletter.

– Lokalerne er godkendt til arrangementer for op til 149 personer, jvf aftale med Næstved brand og redning.

– Brand materiel og førstehjælp udstyr er er tilstede, og må selvfølgelig benyttes i nødvendigt omfang, men skal derudover forblive på de pladser hvor det er opsat.

– Rygning er kun tilladt i gårdhaven, og det forventes selvfølgeligt at det ophængte askebæger benyttes.

– Leje af Borgerhuset kan foregå ved henvendelse til SEBF formand.

– Lokale leje forud betales ved lokale reservation. Forudbetaling for tilbagevendende arrangementer sker for op til 1 kvartal af gangen, efter aftale med næstformand eller formand.

– Depositum for lån af nøgle forudbetales også ved lokale reservation.

– Rengøring og oprydning skal foretages af den arrangements ansvarlige, ved afslutningen af hvert arrangement. Det betyder at der efter hvert arrangement skal tørres borde af, stoles op, tømmes skralde spande, fejes gulve, rengøres toiletter og håndvaske, tømmes toilet spande. Derudover skal der tjekkes at vandet er lukket, radiatorerne er slukket, lyset er slukket og at alle døre og vinduer lukket og låst. Nøglen afleveres til næstformand eller formand, når lokalet forlades efter endt arrangement.

– Pris for leje pr arrangement, rengøring m.m. aftales med formand.

– at man- fredage aftner primært er til arrangementer med foredrag, debat, spisning, underholdning etc.

– at SEBF udvalg primært benytter tirs-ons- torsdage aftener til tilbagevendende medlems aktiviteter,

– at ved arrangementer med spisning leveres maden af Sandved Hotel og ved arrangementer med offentlig adgang leverer Sandved Hotel drikkevarer. Begge dele på vilkår jvf aftale med SEBF.

– Leje aftaler inddeles i følgende typer:

– medlems arrangementer, som er forbeholdt medlemmer af Sandved Egnens Borger Forening,

-offentlige arrangementer, hvori der er adgang for alle

– hverdags arrangementer i følgende tidsrum:

– formiddags arrangementer i tidsrummet fra kl 9 til 12

– eftermiddags arrangementer i tidsrummet fra kl 13 til 16

– tidlig aften arrangementer i tidsrummet fra kl 17 til 19,30

– sen aften arrangementer i tidsrummet fra kl 20 til 22 (fredag dog til kl 00,30)

– weekend arrangementer i følgende tidsrum:

– samme som hverdage eller

– heldags arrangement i tidsrummet fra kl 8 til 16

– helaftens arrangement i tidsrummet fra kl 17 til 00,30 (søndag dog til kl 22,30)

SEBF takker følgende sponsorer og samarbejds partnere for støtte til opstart af SEBF Borgerhus:

– Sandved Hotel, for aftaler om brug af lokaler og inventar

– Næstved Kommune, for tilskud på kr 25000,- til hjælp til opstart

– Tuborg’s grønne Fond, for tilskud på kr 15000,- til køb af karaoke anlæg

– Arløse dag og værkstedsskole for tilskud til indkøb af bord- bænke sæt til gårdhaven