Tornemark Bylaug

Generalforsamling i Tornemark Bylaug

Torsdag den 22. april 2010

Kl. 19.00

i Spejderhuset, Bødkerstien 6, Tornemark

Mød op og giv din mening til kende

Hvad kunne du tænke dig af arrangementer m.v.  i vores landsby

—————–

Der er gratis øl og vand til mødet

Se mere på www.tornemark.dk

Sandved Vandværk

Sandved Vandværk indkalder til den årlige Generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes d. 28. april 2010 i
Grønbrohallens Cafeteria kl. 19:00

Dagsorden i følge vedtægterne.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen.

Næste Møde

POSTNUMMER 4262 HAR FÅET EGET
LOKALRÅD
Lokalrådet er godkendt af Næstved Kommune 18/12-2009
Lokalrådet dækker følgende områder:
Tornemark, Sandved, Skafterup, Nyrup, Hårslev, Arløse, Kvislemark

Næste møde
torsdag 11. Marts kl. 19 – 20
hvor vi holder det andet møde
på Grønbro Skole
Alle er velkomne

——————

Formand: Claus Werder, Tornemark
Næstformand: Søren D. Andersen, Sandved
Kasserer: Find Hansen, Nyrup
Sekretær:Charlotte Bramsted,Sandved
Hege Luigarde Griffel, Tornemark
Niels-Christian Petersen, Sandved
Bent Petersen, Sandved
Suppleant: Niels Andersen
Suppleant: Ditlev Tønsberg