Friluftsgudstjeneste

Friluftsgudstjeneste på Gunderslevholm

Stor fælles udendørsgudstjeneste i den smukke park ved godset Gunderslevholm for sognene i de gamle Susaa og Fuglebjerg kommuner: Glumsø, Næsby, Bavelse, Herlufmagle, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Tybjerg, Aversi, Fuglebjerg, Tysrrup, Haldagerlille, Hårslev, Ting Jellinge, Krummerup, Skelsy, Gunderslev, Kvislemark, Fyrendal og Førslev.

Medbring selv stole, så er naturen klar som kirke, og alle sognenes præster, organister, kirkesangere og gravere er med til at gøære denne gudstejeneste til en helt speciel forårsoplevelse.

Se nærmere i dagspressen.

2. pinsedag, den 24. maj i parken ved Gunderslevholm Gods.

GRILLFEST

GRILLFEST
i Forsamlingshuset Enigheden
Skælskør Landevej 20, Tornemark

Grundlovsdag
lørdag 5. juni 2010

Vi tænder grillen kl. 17.00
Ta` hele familien med

Vi griller: pattegris, pølser, kyllingelår og ribben
Tilbehør: Salatbord, kold kartoffelsalat m.v.

Alt dette får du for:
voksne medlemmer kr. 90
voksne ikke medlemmer kr. 100
børn under 14 år kr. 40

Hvis man har lyst til at støtte huset ved at blive medlem, kan medlemskort købes ved indgangen. Kr. 100,- for et år

Arrangeret af Bestyrelsen for
Tornemark Forsamlingshus
Overskuddet går ubeskåret til Forsamlingshuset
Vi får sponsorstøtte af de omkringliggende firmaer

friluftsgudstjeneste i præstegårdhaven

Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven

Kr. Himmelfartsdag holdes der traditionen tro friluftsgudstjeneste i præstegårdhaven med efterfølgende fællesspisning.

Grisen sættes over grillen før middag, så den er klar og velstegt efter gudstjenesten. Tilmelding til spisning (voksne kr. 50,- børn kr. 20,-) til sognepræsten senest 6. maj.

Fællessang fra Højskolesangbogen afslutter aftenen.

Kr. Himmelfartsdag, den 13. maj kl. 16.00 i præstegårdhaven

Tornemark Bylaug

Generalforsamling i Tornemark Bylaug

Torsdag den 22. april 2010

Kl. 19.00

i Spejderhuset, Bødkerstien 6, Tornemark

Mød op og giv din mening til kende

Hvad kunne du tænke dig af arrangementer m.v.  i vores landsby

—————–

Der er gratis øl og vand til mødet

Se mere på www.tornemark.dk

Sandved Vandværk

Sandved Vandværk indkalder til den årlige Generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes d. 28. april 2010 i
Grønbrohallens Cafeteria kl. 19:00

Dagsorden i følge vedtægterne.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen.