Landdistrikterne.dk / nyhedsmail 9. juli 2010

Landdistrikterne.dk / nyhedsmail 9. juli 2010

Landdistrikternes transportbehov

I forbindelse med projektet “Landdistrikternes transportbehov” har der været afholdt en minikonference med fokus på de hidtil opnåede erfaringer. Læs mere her: http://www.ldhus.dk/?p=838

Career Campus løsningen for udkantskommunerne?

Når udkantskommunerne om få år skal konkurrere endnu hårdere med de større byer om den eftertragtede arbejdskraft kan løsningen være målrettede projekter som Career Campus i Ringkøbing.  Læs mere her: http://www.ldhus.dk/?p=845

4 mio. kr. til kystbeskyttelse af småøer

Der er oprettet en pulje på 4 mio. kr. årligt til kystbeskyttelse på danske småøer i 2010 g 2011. Læs mere her: http://www.ldhus.dk/?p=836

Landdistrikterne.dk / nyhedsmail 18. juni 2010

Landdistrikterne.dk / nyhedsmail 18. juni 2010

Intet nyt er ikke godt nyt for landdistrikterne

Der står meget lidt om udkantskommunernes vanskelige situation i økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Det er ikke godt nyt for landdistrikterne og yderområderne, vurderer Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Læs mere her: http://ldf.landdistrikterne.dk/?p=2658

Ledige akademikere skaber innovation i yderområder

JobInVest i Esbjerg har efter indstilling fra Syddansk Vækstforum fået 7,5 mio. kr. fra EU’s Socialfond til at kompetenceudvikle ledige akademikere, så de kan være med til at skabe innovation og udvikling i Syddanmarks yderområder. Læs mere her: http://www.ldhus.dk/?p=777

Demokratikonference skal inspirere og skabe dialog

Demokratiudvalget i Viborg Kommune har besluttet at afholde en demokratikonference, som skal være med til at skabe dialog om lokaldemokrati og medborgerskab i Viborg Kommune. Temaet for demokratikonferencen er: “Land og by – hinandens forudsætninger. Lokaldemokratiets muligheder og begrænsninger”. Læs mere her: http://www.ldhus.dk/?p=779

Næste møde i lokalråd 4262

Dagsorden Lokalråds møde nr. 5 – 2010

Lokal rådet for lokalcenter Sandved-Tornemark og Grønbro skoledistrikt.

Mødet afholdes d. 17 i 6 – 2010 kl. 19,00 til 22,00 på Grønbro skolen

Punkt nr
Emne
Ansvarlig
Status
1 velkommen formand/mødeleder o
2 åbent møde* formand/mødeleder o-d-b
3 indkommen post formand o
4 økonomi kasserer o-b
5 bestyrelsen fremlægger alle fremmødte o-d-b
6 ny møde dato formand/mødeleder b
7 evt formand/mødeleder o
d = er punkter til debat
o = er punkter til orientering
b = er punkter til beslutning

Der føres beslutnings referat af alle lokalrådsmøder.

Referatet udsendes pr mail til lokalrådet senest ugedagen efter lokalråds mødet.

*åbent møde er incl. offentlig adgang for alle valgbare borgere bosiddende i lokalrådets dækningsområde. Formålet hermed er bl.a. at give mulighed at fremlægge emner der ønskes fremført af lokalrådet, samt at give mulighed for at stille spørgsmål til lokalrådets arbejde.

Afbud gives til Claus eller Søren

Sommerfest i Tornemark

SOMMERFEST  I  TORNEMARK
LØRDAG 19. JUNI 2010

på det grønne område ved Spejderhuset på Bødkerstien 6, Tornemark

Program:
Vi starter kl. 14.00

Du kan bl.a. opleve:

Udstilling af amerikanerbiler/veteranbiler

Du kan tage din hund med og lege på den opstillede agilitybane

Børnene kan mod mindre betaling køre på minicrosser og ride på ponyer

Der vil være musik på pladsen

Grillen tændes kl. 17, hvor du kan grille din medbragte mad

Spejderne sælger kaffe og kage m.v.

Der kan købes øl, vand og vin

—–

Arrangør: Tornemark Bylaug, der håber på stort fremmøde af både voksne og børn

Blomstrende Landsby

Prinsesse Marie skal kåre Blomstrende Landsby
En ny landsdækkende smiley-ordning for landsbyer får premiere på Ærø, hvor Bregninge kåres på lørdag af prinsesse Marie som landets første Blomstrende Landsby.
Læs mere

Friluftsgudstjeneste

Friluftsgudstjeneste på Gunderslevholm

Stor fælles udendørsgudstjeneste i den smukke park ved godset Gunderslevholm for sognene i de gamle Susaa og Fuglebjerg kommuner: Glumsø, Næsby, Bavelse, Herlufmagle, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Tybjerg, Aversi, Fuglebjerg, Tysrrup, Haldagerlille, Hårslev, Ting Jellinge, Krummerup, Skelsy, Gunderslev, Kvislemark, Fyrendal og Førslev.

Medbring selv stole, så er naturen klar som kirke, og alle sognenes præster, organister, kirkesangere og gravere er med til at gøære denne gudstejeneste til en helt speciel forårsoplevelse.

Se nærmere i dagspressen.

2. pinsedag, den 24. maj i parken ved Gunderslevholm Gods.

GRILLFEST

GRILLFEST
i Forsamlingshuset Enigheden
Skælskør Landevej 20, Tornemark

Grundlovsdag
lørdag 5. juni 2010

Vi tænder grillen kl. 17.00
Ta` hele familien med

Vi griller: pattegris, pølser, kyllingelår og ribben
Tilbehør: Salatbord, kold kartoffelsalat m.v.

Alt dette får du for:
voksne medlemmer kr. 90
voksne ikke medlemmer kr. 100
børn under 14 år kr. 40

Hvis man har lyst til at støtte huset ved at blive medlem, kan medlemskort købes ved indgangen. Kr. 100,- for et år

Arrangeret af Bestyrelsen for
Tornemark Forsamlingshus
Overskuddet går ubeskåret til Forsamlingshuset
Vi får sponsorstøtte af de omkringliggende firmaer

friluftsgudstjeneste i præstegårdhaven

Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven

Kr. Himmelfartsdag holdes der traditionen tro friluftsgudstjeneste i præstegårdhaven med efterfølgende fællesspisning.

Grisen sættes over grillen før middag, så den er klar og velstegt efter gudstjenesten. Tilmelding til spisning (voksne kr. 50,- børn kr. 20,-) til sognepræsten senest 6. maj.

Fællessang fra Højskolesangbogen afslutter aftenen.

Kr. Himmelfartsdag, den 13. maj kl. 16.00 i præstegårdhaven