Landdistrikternes nyhedsmail 27. august 2010

Landdistrikternes Fællesråd arbejder på at undgå skolelukninger

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd har på vegne af Fællesrådet skrevet til landets kommunalpolitikere for at gøre dem opmærksom på, at skolelukninger, som følge af ønsker om besparelser på kommunebudgettet for 2011, kan få uoprettelige konsekvenser for de enkelte kommuners landdistrikter og landsbyer. Læs mere her: http://ldf.landdistrikterne.dk/?p=2662

300 – 400 skoler truet af lukning

Landdistrikternes Fællesråd kæmper for øjeblikket på flere fronter for at undgå skolelukninger forårsaget af  kommunernes igangværende budgetforhandlinger, oplyser Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

”Nogle kommuner har nedlagt skoler og andre steder er debatten i fuld gang. Landdistrikternes Fællesråd tror, ud fra modtagne meldinger, at der er overhængende fare for, at der nedlægges 300-400 skoler og filialskoler på landsplan!! Måske tallet bliver endnu større – men allerede nu er der tale om en katastrofe uden lige!!! Læs mere her: http://ldf.landdistrikterne.dk/?p=2665

Finanslovsforslaget afliver regeringens nedrivningspulje

Med baggrund i regeringens nedrivningspulje nedriver Vesthimmerlands Kommune i denne uge en række rønner, der skæmmer bybilledet i kommunens landsbyer. Blandt andet river man en tidligere rockerborg ned med støtte fra nedrivningspuljen. – 34 kommuner har fået støtte på 150 millioner kroner.  Læs mere her: http://www.ldhus.dk/?p=934#more-934

Nedrivningsmodne bygninger er et samfundsproblem

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard udtaler i forbindelse med, at neddrivningspuljen ikke er med i Finanslovsforslaget: “Det er ærgerligt, at regeringen ikke har prioriteret en fortsættelse af nedrivningspuljen så højt, at den er med i Finanslovsforslaget. Det er en katastrofe for de landsbyer, især i udkantsområder, som ikke kommer af med “bolig-ligene” og dermed ikke  kan tiltrække tilflyttere, men kun oplever yderligere fraflytning.

Læs mere her: http://ldf.landdistrikterne.dk/?p=2670

Forskerne har sat lup på landsbyerne i Randers kommune

Indkomstforhold, uddannelse og til- og fraflytning er i følge Randers Amtsavis blevet kortlagt for små og store bysamfund i Randers Kommune.

Spørgsmålene, hvor mange bor der, er der kommet flere til de senere år, hvad tjener indbyggerne, hvor gamle er de, hvad laver de og har de en uddannelse, er besvaret for 85 landsbyer og bysamfund i Randers… Læs mere her: http://www.ldhus.dk/?p=944#more-944

Næste møde i Lokalråd 4262

Dagsorden Lokalråds møde nr. 6 – 2010

Lokal rådet for lokalcenter Sandved-Tornemark og Grønbro skoledistrikt.

Mødet afholdes d. 2 i 9 2010 på Grønbro skolen kl. 19,00.

d = er punkter til debat
o = er punkter til orientering
b = er punkter til beslutning
Punkt nr
Emne
Ansvarlig Status
1 velkommen formand/mødeleder o
2 åbent møde formand/mødeleder o-d-b
3 Transport projekt præsenteres Mona Hviid fra Landliv o-d-b
4 indkommen post formand o
5 økonomi kasserer o-b
6 bestyrelsen fremlægger alle fremmødte o-d-b
7 ny møde dato formand/mødeleder b
8 evt formand/mødeleder o-d

*’Transport projektet er blevet til i et samarbejde mellem Sandved Egnens Borger Forening og LANDLIV a/s. Formålet er at afdække lokale behov og udtænke nye løsninger, i samarbejde med andre frivillige bestyrelser i bl.a. Lundby og Fejø. Processen ledes af Mona Hviid. Fra Sandved-Tornemark egnen er det lokalrådet som er den deltagende bestyrelse.

Der føres beslutnings referat af alle lokalrådsmøder.

Referatet udsendes pr mail til lokalrådet senest ugedagen efter lokalråds mødet.

*åbent møde er incl. offentlig adgang for alle valgbare borgere bosiddende i lokalrådets dækningsområde. Formålet hermed er bl.a. at give mulighed at fremlægge emner der ønskes fremført af lokalrådet, samt at give mulighed for at stille spørgsmål til lokalrådets arbejde.
Landdistrikterne.dk / nyhedsmail 16. juli 2010

Landdistrikterne.dk / nyhedsmail 16. juli 2010

Bank vil ikke medvirke ved finansieringen af fabrik

Danske Bank har opsagt Dansk Solenergis kassekredit med den begrundelse, at banken ikke ønsker at medvirke til finansieringen af en fabrik på Lolland.  Læs mere her: http://www.ldhus.dk/?p=878

Der skal også være LAG-midler efter 2014

LAG-midlerne er stillet til rådighed i årene 2008-2013, men bestyrelsen i LAG Varde vil gøre meget for, at den næste projektperiode kommer til at løbe frem til 2020. Læs mere her: http://www.ldhus.dk/?p=876

Vejen vært for international landdistriktskonference

Som den eneste repræsentant for Danmark stiller Vejen Kommune op som vært, når flere end 100 deltagere fra seks lande omkring Nordsøen den 7. oktober mødes for at udveksle erfaringer om udvikling af landdistrikterne på Hotel Legoland i Billund. Læs mere her: http://www.ldhus.dk/?p=873

Landdistrikterne.dk / nyhedsmail 9. juli 2010

Landdistrikterne.dk / nyhedsmail 9. juli 2010

Landdistrikternes transportbehov

I forbindelse med projektet “Landdistrikternes transportbehov” har der været afholdt en minikonference med fokus på de hidtil opnåede erfaringer. Læs mere her: http://www.ldhus.dk/?p=838

Career Campus løsningen for udkantskommunerne?

Når udkantskommunerne om få år skal konkurrere endnu hårdere med de større byer om den eftertragtede arbejdskraft kan løsningen være målrettede projekter som Career Campus i Ringkøbing.  Læs mere her: http://www.ldhus.dk/?p=845

4 mio. kr. til kystbeskyttelse af småøer

Der er oprettet en pulje på 4 mio. kr. årligt til kystbeskyttelse på danske småøer i 2010 g 2011. Læs mere her: http://www.ldhus.dk/?p=836

Landdistrikterne.dk / nyhedsmail 18. juni 2010

Landdistrikterne.dk / nyhedsmail 18. juni 2010

Intet nyt er ikke godt nyt for landdistrikterne

Der står meget lidt om udkantskommunernes vanskelige situation i økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Det er ikke godt nyt for landdistrikterne og yderområderne, vurderer Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Læs mere her: http://ldf.landdistrikterne.dk/?p=2658

Ledige akademikere skaber innovation i yderområder

JobInVest i Esbjerg har efter indstilling fra Syddansk Vækstforum fået 7,5 mio. kr. fra EU’s Socialfond til at kompetenceudvikle ledige akademikere, så de kan være med til at skabe innovation og udvikling i Syddanmarks yderområder. Læs mere her: http://www.ldhus.dk/?p=777

Demokratikonference skal inspirere og skabe dialog

Demokratiudvalget i Viborg Kommune har besluttet at afholde en demokratikonference, som skal være med til at skabe dialog om lokaldemokrati og medborgerskab i Viborg Kommune. Temaet for demokratikonferencen er: “Land og by – hinandens forudsætninger. Lokaldemokratiets muligheder og begrænsninger”. Læs mere her: http://www.ldhus.dk/?p=779

Næste møde i lokalråd 4262

Dagsorden Lokalråds møde nr. 5 – 2010

Lokal rådet for lokalcenter Sandved-Tornemark og Grønbro skoledistrikt.

Mødet afholdes d. 17 i 6 – 2010 kl. 19,00 til 22,00 på Grønbro skolen

Punkt nr
Emne
Ansvarlig
Status
1 velkommen formand/mødeleder o
2 åbent møde* formand/mødeleder o-d-b
3 indkommen post formand o
4 økonomi kasserer o-b
5 bestyrelsen fremlægger alle fremmødte o-d-b
6 ny møde dato formand/mødeleder b
7 evt formand/mødeleder o
d = er punkter til debat
o = er punkter til orientering
b = er punkter til beslutning

Der føres beslutnings referat af alle lokalrådsmøder.

Referatet udsendes pr mail til lokalrådet senest ugedagen efter lokalråds mødet.

*åbent møde er incl. offentlig adgang for alle valgbare borgere bosiddende i lokalrådets dækningsområde. Formålet hermed er bl.a. at give mulighed at fremlægge emner der ønskes fremført af lokalrådet, samt at give mulighed for at stille spørgsmål til lokalrådets arbejde.

Afbud gives til Claus eller Søren

Sommerfest i Tornemark

SOMMERFEST  I  TORNEMARK
LØRDAG 19. JUNI 2010

på det grønne område ved Spejderhuset på Bødkerstien 6, Tornemark

Program:
Vi starter kl. 14.00

Du kan bl.a. opleve:

Udstilling af amerikanerbiler/veteranbiler

Du kan tage din hund med og lege på den opstillede agilitybane

Børnene kan mod mindre betaling køre på minicrosser og ride på ponyer

Der vil være musik på pladsen

Grillen tændes kl. 17, hvor du kan grille din medbragte mad

Spejderne sælger kaffe og kage m.v.

Der kan købes øl, vand og vin

—–

Arrangør: Tornemark Bylaug, der håber på stort fremmøde af både voksne og børn