Generalforsamling i Sandved Erhvervs og Borger Forening

18. marts 2010

Generalforsamling i Sandved Erhvervs og Borger Forening – SEBF
torsdag den 18. marts 2010 kl. 19 – 22
Sandved Hotel, store sal, Jernbanevej 14, Sandved