friluftsgudstjeneste i præstegårdhaven

Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven

Kr. Himmelfartsdag holdes der traditionen tro friluftsgudstjeneste i præstegårdhaven med efterfølgende fællesspisning.

Grisen sættes over grillen før middag, så den er klar og velstegt efter gudstjenesten. Tilmelding til spisning (voksne kr. 50,- børn kr. 20,-) til sognepræsten senest 6. maj.

Fællessang fra Højskolesangbogen afslutter aftenen.

Kr. Himmelfartsdag, den 13. maj kl. 16.00 i præstegårdhaven