Ny bestyrelse

På vores generalforsamling d. 29 Marts 2022, fik vi sammensat en ny bestyrelse.

Bestyrelsens konstituering er endt ud som følger:

Formand: Terkel Hansen (Sandved)
Næstformand: Lena Frimann (Sandved)
Sekretær: Hanne Larsen (Sandved)
Kasserer: Hanne Larsen (Sandved)
Webmaster: Terkel Hansen (Sandved)
Medlem: Stina Hansen (Sandved)
Medlem: Kim Larsen Lutzen (Arløse)
Suppleant: Sven Eiler Kristensen (Tornemark)
Bilagskontrollant: Georg Andersen (Arløse)

Lokalråd 4262 er lokalområdets stemme i Næstved Kommune.

Ny bestyrelse

På vores generalforsamling d. 4 August 2021, fik vi sammensat en ny bestyrelse.
Bestyrelsens konstituering er endt ud som følger:

Der er 1 nyt ansigt i bestyrelsen. Kim Larsen Lutzen.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Formand: Terkel Hansen (Sandved)
Næstformand: Lena Frimann (Sandved)
Sekretær: Hanne Larsen (Sandved)
Kasserer: Hanne Larsen (Sandved)
Webmaster: Terkel Hansen (Sandved)
Medlem: Stina Hansen (Sandved)
Medlem: Kim Larsen Lutzen (Arløse)
Suppleant: Sven Eiler Kristensen (Tornemark)

Lokalråd 4262 er lokalområdets stemme i Næstved Kommune.

Ny bestyrelse

På vores generalforsamling d. 15 Juli 2020, fik vi sammensat en ny bestyrelse.

Der er 1 nyt ansigt i bestyrelsen. Reno Hansen.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Formand: Terkel Hansen
Næstformand: Lena Frimann
Sekretær: Hanne Larsen
Kasserer: Hanne Larsen
Webmaster: Terkel Hansen
Medlem: Georg Andersen
Medlem: Sven Eiler Kristensen
Medlem: Stina Hansen
Medlem: Reno Hansen

Lokalråd 4262 er lokalområdets stemme i Næstved Kommune.

Beslutning vedr. skolenavne for folkeskolerne

I Lokalråd 4262 havde vi lige som Karrebæk Lokalråd, Tappernøje og Omegn Lokalråd, Næstved Vestegn og Fensmark Lokalråd, håbet at vi kunne få vores lokale skolenavne tilbage igen.

Vores lokale skole i Sandved er bygget som Grønbroskolen i 1997. Men i 2011 hvor Fuglebjerg Skole og Grønbroskolen blev fusioneret, skiftede skolen eller skolerne navn til Borup Ris Skolen. Det blev brugt penge på at ændre skilte, brevpapir osv. hele vejen rundt.

Skolen havde nu fået nyt navn og det varede ind til august 2016, hvor 17 skoler blev til de nuværende 6 skoler. Fuglebjerg Skole og Grønbroskolen fik nyt navn igen. Lille Næstved Skole, afd. Sandved og for Fuglebjerg Skole, blev det Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg. Igen skulle der bruges penge på nye skilte osv. 100.000 – 130.000 kr. kostede det pr. skole.


På baggrund af en henvendelse fra en borger, der ønskede, at navnene på skolernes afdelinger var mere lokalt forankrede, besluttede Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2020 at sende forslaget i høring.

Administrationen indstillede til, at skolernes afdelinger skulle bevarer deres nuværende navne, med begrundelsen at en ændring ville koste ca. 1 million kr. 12 af høringssvarene ønskede ligeså, at skolernes afdelinger bevarede deres nuværende navne. Det var bl.a. Fladså Lokalråd samt skoleafdelinger. Så med baggrund i det, besluttede Børne- og Skoleudvalget den 8. juni, at godkende administrationens indstilling. Høringssvar kan læses via overstående link.

Grønbroskolen

Kom til festlig åbningsceremoni med indvielse

Kom til festlig åbningsceremoni med indvielse af badetrapper søndag den 4. november 2018 kl. 14.00 i Bisserup Havn

Niels Jørgensen, formanden for Landudvikling Slagelse, kommer og klipper den røde snor. Takket være støttekroner fra KVIK-puljen kan vi i foreningen Bisserup Vinterbadere den 4. november 2018 kl. 14.00 indvie vores to nye badetrapper, som er sat i vandet for enden af den ene af Bisserup Sejlklubs bådebroer.
Du er hjertelig velkommen til at deltage i fejringen og eventuelt tage en tur op og ned ad trapperne. Vandet vil sandsynligvis være omkring 10 grader varmt. Efter dukkerten vil der være lidt varmt at drikke i Bisserup Sejlklubs klubhus.
På facebooksiden “Bisserup Vinterbadere” finder du bl.a. et link til filmen “Bisserup Vinterbadere”, som viser visionen om badefaciliteter på Bisserup Havn. Filmen er produceret i samarbejde med Korsør Produktionsskole i januar 2018 med støtte fra LAG-midler. Den næste fase er at etablere sauna og omklædningsfaciliteter!

Med venlig hilsen fra bestyrelsen for Bisserup Vinterbadere