Lokal Aktivitets kalender

Landsbyklyngen: Landet mellem byerne, har fået en fælles kalender for lokalområderne 4250 Fublebjerg og 4262 Sandved

Du finder den fælles kalender her:
www.landetmellembyerne.dk